Ιστορίες από το σπίτι 🏠
Η Παρέμβαση διοργανώνει την διαδικτυακή λογοτεχνική δράση 
«ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Η Παρέμβαση διοργανώνει την διαδικτυακή λογοτεχνική δράση με τίτλο "ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, στην εποχή της καραντίνας".
Όσοι το επιθυμούν, μπορούν να στείλουν κείμενά τους (μέχρι 200 λέξεις), γραμμένα κατά τη χρονική περίοδο του "εγκλωβισμού", στο e-mailparemvasiculture@yahoo.com
Τα κείμενα θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της Παρέμβασης https://paremvasiculture.wordpress.com/ και στο FB.0 σχόλια: