Στη Βουλή η Βίκυ Βρυζίδου για την κύρωση διακρατικής συμφωνίας
Βίντεο:
Ομιλία της Παρασκευής Βρυζίδου Βουλευτή Ν. Κοζάνης της ΝΔ στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα ημερήσιας διάταξης την επεξεργασία και εξέταση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας», στις 12 Φεβρουαρίου 2020. «Η Κύρωση μιας διακρατικής συμφωνίας, όταν πρόκειται για μια γειτονική χώρα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Διότι, η λειτουργία και ο προγραμματισμός της κάθε χώρας έχει να κάνει με την ασφάλεια, την ισορροπία, την καλή συνεργασία που έχει με τις γειτονικές χώρες. Ήδη το τελευταίο διάστημα αλλά και διαχρονικά είδαμε πόσο πολύ απασχολούσε το σχεδιασμό μας, τον προγραμματισμό μας και την υλοποίηση έργων, καθώς, επίσης, και τα εξοπλιστικά μας προγράμματα, η ανησυχία που μας δημιουργεί η στάση και οι προκλητικές κινήσεις από τη γειτονική χώρα, την Τουρκία. Έτσι, λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία να αναπτυχθούν σχέσεις συνεργασίας, σχέσεις εμπιστοσύνης, οι οποίες οικοδομούνται βήμα - βήμα και βέβαια η έρευνα και η τεχνολογία μπορεί να οικοδομήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Άλλωστε, έχουμε δει ότι και η Ευρώπη πολλά προγράμματα χρηματοδοτικά τα οποία έχουν εκπονηθεί είχαν σαν βάση τις διασυνοριακές συνεργασίες. Και αυτό, γιατί, καταρχήν, βοηθάει πολλαπλά η συνεργασία με τη γειτονική χώρα, αλλά και γιατί έχουν πολλά κοινά. Καταρχήν, λόγω της μικρής απόστασης, αλληλοεπηρεάζονται περιβαλλοντικά. Αλληλοεπηρεάζονται στις μετακινήσεις των προϊόντων, λόγω της μικρής απόστασης και μπορεί να γίνει και ανταλλαγή τεχνολογίας και γνώσεων και έρευνας, η οποία αποτελεί και τη βάση για τη συνεργασία την επιχειρηματική, την επαγγελματική, αλλά και για τη μεταφορά των προϊόντων. Θεωρούμε ότι αυτό που γίνεται είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάθε συνεργασία όταν τεκμηριώνεται επιστημονικά και βασίζεται σε επιχειρήματα της έρευνας και ισχυροποιείται από τις νέες τεχνολογίες μπορεί να είναι εμπιστοσύνης, μπορεί να είναι αδιαμφισβήτητη και μπορεί να φέρει με μεγαλύτερη βεβαιότητα θετικά αποτελέσματα, από κινήσεις που γίνονται απλώς με την θετική βούληση. Τα πανεπιστήμια είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και τα ερευνητικά προγράμματα της χώρας μας. Ήδη η χώρα μας θα πρέπει να αξιοποιήσει αυτή την κατεύθυνση στον αναπτυξιακό της τομέα, γιατί μπορεί να αποτελέσει στο μέλλον ακόμη περισσότερο απ' ό,τι σήμερα πόλο έλξης φοιτητών ή ερευνητών ή ανθρώπων που θα εκπονούν μεταπτυχιακά. Για την περιοχή μας, το νομό Κοζάνης, απ΄ όπου κατάγομαι, τη Δυτική Μακεδονία και γενικά τη βόρεια Ελλάδα, θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες συνεργασίας και στα θέματα της ενέργειας και στα θέματα της ανταλλαγής εμπειριών στον επιχειρηματικό τομέα, αλλά και της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου και γενικότερα δεδομένα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν χάρη στην πολύ μικρή απόσταση που υπάρχει. Το Μαυροβούνιο είναι μια χώρα που πρέπει να προσεγγίσουμε, όπως επίσης, βέβαια, και άλλες χώρες των Βαλκανίων. Και θεωρώ ότι αυτή η Κύρωση είναι πολύπλευρα θετική και θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε άλλου είδους τέτοιες κινήσεις, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να οικοδομήσουμε με ασφάλεια και προοπτική το μέλλον της χώρας μας και στον τομέα της ασφάλειας, αλλά και στον τομέα της ανάπτυξης. Ευχαριστώ».  

0 σχόλια: