´Ενα σημαντικό βήμα στο δρόμο της υλοποίησης


Με ικανοποίηση και με δικαίωση των προσπαθειών, όλων όσων πιστέψαμε στο έργο της επέκτασης του “Μαμάτσειου” Νοσοκομείου Κοζάνης με την προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού Τομέα”, δεχθήκαμε την έγκριση της σκοπιμότητας υλοποίησής του.
Με ικανοποίηση γιατί αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να προχωρήσουν τα επόμενα βήματα ήτοι η προκήρυξη από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (2023), η υποβολή πλήρους φακέλου (που είναι ήδη έτοιμος), η αξιολόγηση και η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.
Με ικανοποίηση γιατί υπάρχουν ακόμη οι ελπίδες-οι προοπτικές να δούμε το έργο να υλοποιείται.
Με δικαίωση γιατί με κάθε τρόπο υποστήριζα ότι η τελευταία Απόφαση Έγκρισης Σκοπιμότητας τον Αύγουστο 2018, πριν από την κατάργησή της που γίνεται με την πρόσφατα εκδοθείσα, καθιστούσε το έργο μη υλοποιήσιμο καθόσον του στερούσε τη δυνατότητα να υποβληθεί στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας λόγω του αυθαίρετου τρόπου προσδιορισμού των ποσών από τον τότε Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας (παράγρ. 17 στα έχοντας υπόψη της πρόσφατα εκδοθείσας εγκριτικής Απόφασης).
Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να χαθούν σχεδόν δυο (2) παραγωγικά χρόνια σε βάρος του έργου ενώ αδικήθηκαν οι προσπάθειες των τοπικών φορέων. Όμως ή νέα θετική εξέλιξη δεν ήταν εύκολη.
Προέκυψε σαν αποτέλεσμα της βούλησης της Περιφερειακής Αρχής και προσωπικά του Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη, προωθήθηκε με τις συνεχείς συστηματικές και αγωνιώδεις προσπάθειες του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Ηλία Τοπαλίδη, τη συνεχή διεκδίκηση του νυν Διοικητή Στέργιου Γκανάτσιου την υποστήριξη και άμεση θετική αντίδραση και αίτημα του Διοικητή της 3ης ΥΠΕ Παναγιώτη Μπογιατζίδη καθώς και τη συνεχή τεχνική υποστήριξη και τεκμηρίωση που παρείχε η ΑΝΚΟ.
Στην προσπάθεια αυτή ήμουν παρών από την αρχή και συνέβαλα παραγωγικά προς τις αρμόδιες Αρχές όπως όφειλα στο πλαίσιο του ρόλου μου ως Βουλευτή Ν. Κοζάνης.
Τώρα πλέον οι πρωταγωνιστές είναι η Περιφέρεια και η Διαχειριστική Αρχή, η Διοίκηση του “Μαμάτσειου” Νοσοκομείου, η 3ηΥΠΕ και οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας που θα πρέπει να λειτουργήσουν συνεργατικά και εστιασμένοι στο αποτέλεσμα έχοντας να υπερβούν δυο εμπόδια: την ένταξη του έργου στο τρέχον ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και το χρόνο.
Όπως είναι αυτονόητο, θέτω τις δυνάμεις μου στη διάθεση τους.

0 σχόλια: