Με επιτυχία έκλεισε η δεύτερη συνάντηση εργασίας του έργου TACTICAL TOURISM


Στo Τεπελένι και στο Αργυρόκαστρο της Αλβανίας  πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση εργασίας του έργου TACTICAL TOURISM, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg-IPA CBC Greece – Albania 2014-2020


Στo Τεπελένι και στο Αργυρόκαστρο της Αλβανίας  πραγματοποιήθηκε το διήμερο , η δεύτερη συνάντηση εργασίας του έργου TACTICAL TOURISM, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg-IPA CBC Greece – Albania 2014-2020. Συγχρόνως πραγματοποιήθηκε και OPEN INFODAY με πλήθος εκδηλώσεων, ξεναγήσεων, εκθέσεων, εισηγήσεων κτλ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε η αποτίμηση της πορείας του έργου και ο σχεδιασμός για τη συνέχεια. Συζητήθηκαν όλες οι άμεσες δραστηριότητες του έργου και τέθηκαν οι χρονικοί στόχοι ολοκλήρωσής τους.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «Targeted ACTIons for the preservationrehabilitation and promotion of historicalCultural and natural assets encouraging TOURISMin the entire GR-AL cross-border area(ΤΑCTICAL TOURISM)». Στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν συνολικά 6 εταίροι από 2 χώρες (Ελλάδα, Aλβανία), ενώ επικεφαλής εταίρος της κοινοπραξίας είναι η Περιφέρεια του Αργυροκάστρου της Αλβανίας. Tο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Interreg IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, εδαφική συνεργασία της Διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Αλβανίας

Το έργο ΤΑCTICAL TOURISM αποσκοπεί να συμβάλλει στη συνολική τουριστική αναβάθμιση της διασυνοριακής περιοχής μέσω στοχευμένων δράσεων στρατηγικής σημασίας. Οι δράσεις αποσκοπούν να αναβαθμίσουν υφιστάμενους ή και να δημιουργήσουν νέους πόλους τουριστικής έλξης στις περιοχές ενδιαφέροντος και περιλαμβάνουν τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του επιλεγμένου ιστορικού, πολιτιστικού και φυσικού πλούτου. Ο ρόλος του ΤΕΕ/ΤΔΜ στο έργο είναι η προετοιμασία του φακέλου ένταξης της Καστοριάς στην UNESCO.0 σχόλια: