Ο αγώνας των Βελβεντινών τώρα δικαιώνεται !

Η περίπτωση του Βελβεντού συνιστά τη μοναδική περίπτωση διάσπασης δήμου στην ηπειρωτική χώρα. Συνιστά όμως και μια εντελώς ιδιάζουσα περίπτωση, όχι μόνο γιατί είναι καθολικό το αίτημα των κατοίκων του, ήδη από την στιγμή της συνένωσης των δήμων, αδιαλείπτως και μέχρι σήμερα, αλλά γιατί, η συνένωση σήμανε την πλήρη αποδιάρθρωση της διοικητικής οργάνωσης στον πρώην δήμο Βελβεντού, με τρόπο που να καθιστά αναγκαία την άμεση και επείγουσα παρέμβαση του νομοθέτη.
Ο συνιστώμενος δήμος Βελβεντού, είχε αποτελέσει προ του Καλλικράτη πρότυπο μοντέλο αυτοδιοίκησης, όντας υγιής δήμος, με μηδενικά χρέη και ιδιαίτερα αυξημένη κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα. Υπήρξε πρότυπος αγροτικός δήμος, με εύρωστους αγροτικούς συνεταιρισμούς, ο οποίος είχε αξιοποιήσει πλήρως τα αναπτυξιακά και χρηματοδοτικά προγράμματά του, καθώς είχε καταφέρει να υλοποιήσει την οκταετία 2003-2010 πενήντα ένα (51) έργα, συνολικού προϋπολογισμού 28.239.500 ευρώ, ενταγμένα σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, δημιουργώντας έτσι τις βάσεις για ανάπτυξη του τουρισμού του. Έχει πολιτιστικό απόθεμα, με μνημεία κλασσικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών αρχαιοτήτων,  τις οποίες συστηματικά φρόντιζε να συντηρεί και να προβάλει προς τα έξω. Επιπλέον, το Βελβεντό είχε επιλεγεί, το έτος 2010, ως μία από τις τρεις ελληνικές πόλεις στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που αριθμεί 60 πόλεις από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με βάση όλα τα κριτήρια αυτά άλλωστε, ο συνιστώμενος Δήμος Βελβεντού είχε χωροθετηθεί ως ανεξάρτητος δήμος στην αρχική από 28-04-2010 πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου για το σχέδιο «Καλλικράτης» και ως ανεξάρτητος αναφέρεται και στη σχετική Έκθεση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη», παρατηρήθηκε ραγδαία υποβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών της δημοτικής ενότητας Βελβεντού, οι πολιτιστικοί και αθλητικοί φορείς του στερήθηκαν τις νόμιμες επιχορηγήσεις με αποτέλεσμα να παρακμάζουν, η τουριστική κίνηση στην πόλη μηδενίστηκε και η παιδική και εφηβική βιβλιοθήκη έκλεισε, ενώ υπάρχουν ορεινοί δρόμοι οι οποίοι μένουν κλειστοί για περισσότερο από 6 μήνες.
Εις αύριον τα σπουδαία ...

0 σχόλια: