6η συνάντηση του έργου SYMBI

6η συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων Φορέων του έργου SYMBI

Η 6η συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων Φορέων (stakeholder group meeting) του Δήμου Κοζάνης για το έργο SYMBI πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Κοζάνης (Πλατεία Νίκης 1, Κοζάνη). Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου Industrial Symbiosis forRegional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy με ακρωνύμιο SΥΜΒΙ, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020. 
Το έργο  στοχεύει στην υποστήριξη και βελτίωση των Περιφερειακών πολιτικών των εκπροσωπούμενων Ευρωπαϊκών Περιφερειών σε ότι αφορά την διάχυση της βιομηχανικής συμβίωσης για να προσθέσει αξία, να μειώσει τα κόστη παραγωγής και να οδηγήσει στην ανακούφιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας των πόρων και την μείωση των εκπομπών των αερίων  του θερμοκηπίου.  Με εννέα εταίρους από επτά διαφορετικές χώρες, το SYMBI επιδιώκει μέσω της βελτίωσης των εργαλείων πολιτικής των εμπλεκομένων περιφερειών, να συμβάλει θετικά στην περιφερειακή βιώσιμη ανάπτυξη και στην δημιουργία θέσεων εργασίας . Το πενταετές έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2016 και η πρώτη φάση ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2019.
Το κύριο θέμα της συνάντησης ήταν το Σχέδιο δράσης Κυκλικής Οικονομίας που αποτελεί παραδοτέο της πρώτης φάσης του έργου καθώς και η συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίησή του. Τα μέλη του δικτύου που συμμετείχαν  είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το περιεχόμενο του Σχεδίου Δράσης, να καταθέσουν προτάσεις που μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτό και να συζητήσουν για τον τρόπο με τον οποίο ο κάθε φορέας μπορεί να συμβάλει στην εφαρμογή του Σχεδίου. 
Την προηγούμενη εβδομάδα ο Δήμος Κοζάνης συμμετείχε στην 3η Study Visit συνάντηση του έργου στην Πολωνία (Κρακοβία) που έγινε στις 30-31 Ιανουαρίου. Η συνάντηση  περιελάμβανε και επίσκεψη σε δύο βιομηχανικές μονάδες (MASPEX S.A., BOLESLAW S.A.)  με εφαρμογές κυκλικής οικονομίας. Τα στελέχη του Δήμου που συμμετείχαν στην συνάντηση είχαν την ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών και ενημέρωσης για τα Σχέδια Δράσης των υπόλοιπων εταίρων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της κατάρτισής τους και η υλοποίησή τους θα αποτελέσει το βασικό αντικείμενο της 2ης φάσης του έργου. 
Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο μπορούν να βρεθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του : https://www.interregeurope.eu/symbi/

0 σχόλια: