Με απόφαση του Περιφερειάρχη εντάσσονται 33 έργα στο ΠΕΠ

Ένταξη 33 νέων έργων βελτίωσης της Ενεργειακής Αναβάθμισης 
των Σχολικών Κτηρίων της Περιφέρειας συνολικού προϋπολογισμού 9,3 € 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θ. Καρυπίδη εντάχθηκαν στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας33 νέα έργα που αφορούν στην Ενεργειακή Αναβάθμιση των Σχολικών Κτηρίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίαςσυνολικού προϋπολογισμού 9.270.805 €

Αναλυτικά, τα έργα που εντάχθηκαν αφορούν:
• 11 σχολικές μονάδες στο Δήμο Άργους Ορεστικού, συνολικού προϋπολογισμού4.301.042 €.
• 11 σχολικές μονάδες στο Δήμο Δεσκάτης, συνολικού προϋπολογισμού 2.241.500 €.
• 8 σχολικές μονάδες στο Δήμο Γρεβενών, συνολικού προϋπολογισμού 1.396.500 €.
• 2 σχολικές μονάδες στο Δήμο Βοΐου, συνολικού προϋπολογισμού 1.221.063 €.
• 1 σχολική μονάδα στο Δήμο Φλώρινας, συνολικού προϋπολογισμού 110.700 .

Με τα έργα αυτά αντιμετωπίζονται θέματα εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και σημαντικής μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς τα δημόσια κτήρια θεωρούνται από τα πιο ενεργοβόρα κτίρια.

Τα έργα εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ.
Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση www.pepdym.gr


0 σχόλια: