Αξιολογήθηκε το αναθεωρημένο σχέδιο δράσης

Συνάντηση Εμπλεκόμενων Φορέων (Stakeholders Meeting

στο πλαίσιο του έργου “ECOWASTE4FOOD στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου ECOWASTE4FOOD, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe, διοργάνωσε συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων (stakeholder meetingπου πραγματοποιήθηκε  στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

 

Ο στόχος της συνάντησης ήταν

➢ η ανασκόπηση των αποτελεσμάτων της 4ης Συντονιστικής Επιτροπής και του 4ου Διαπεριφερειακού Εργαστηρίου του έργου που έλαβαν χώρα τη  έως και 4η Ιουλίου στη Μασσαλία της Γαλλίας και 
➢ η παρουσίαση και συζήτηση του αναθεωρημένου ΣχεδίουΔράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτό διαμορφώνεται κατόπιν των συναντήσεων των εμπλεκόμενων φορέων και ειδικότερα της συνάντησης της 25ης Μαΐου 2018

 

Στο πλαίσιο του παρόντος stakeholder meeting αξιολογήθηκε το αναθεωρημένο (το προτεινόμενο) Σχέδιο Δράσης και επιλέχθηκαν οι δράσεις του Σχεδίου Δράσης οι οποίες αξιολογήθηκαν ως οι κατάλληλες για να ενσωματωθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020Η διαβούλευση του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης θα συνεχιστεί την προσεχή περίοδο μέσω των συναντήσεων των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την οριστικοποίηση του έως το τέλος του 2018. 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ECOWASTE4FOOD μπορούν να βρεθούν στο https://www.interregeurope.eu/ecowaste4food/.

0 σχόλια: