Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Εσωτερικών των 7 Συντονιστών

Στο Υπουργείο Εσωτερικών βρέθηκε  ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασίλειος Μιχελάκης, έπειτα από πρόσκληση του Υπουργού κ. Αλέξη Χαρίτση, για συνάντηση εργασίας με τους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

Στη συνάντηση εργασίας των επτά Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με τον Υπουργό, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στο θεσμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και ειδικότερα θέματα προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης και ενίσχυσης της λειτουργίας τους.

Στη συνάντηση που έγινε σε πολύ καλό κλίμα, ο κάθε Συντονιστής παρουσίασε εκτενώς τα ειδικά θέματα που αντιμετωπίζει η κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση όσον αφορά στη διεκπεραίωση των κρατικών υποθέσεων της γεωγραφικής της επικράτειας.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν να προχωρήσουν ταχύτατα οι από κοινού ενέργειες ήταν, η άμεση έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων και να τεθούν σε ισχύ οι νέοι Οργανισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, η ολοκλήρωση της ένταξής τους ως φορείς υποδοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας, η ενίσχυση της ταμειακής δυνατότητας και η δημιουργία υπηρεσιακής μονάδας στους νέους Οργανισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας για τη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Ο Υπουργός κ. Χαρίτσης τόνισε τη βούλησή του να στηρίξει και να ενισχύσει το θεσμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ενώ επισήμανε την ανάγκη άμεσης συγκρότησης και λειτουργίας του προβλεπόμενου Συντονιστικού Συμβουλίου των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων υπο την Προεδρία του.

 

 

0 σχόλια: