Ολοκληρώνεται η κατασκευή του αρδευτικού στο γήπεδο Λευκοπηγής

 

Την σύμβαση του έργου: «Ολοκλήρωση κατασκευής αρδευτικού δικτύου στο γήπεδο Λευκοπηγής», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.

 

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την κατασκευή αυτόματου αρδευτικού δικτύου, γηπέδου ποδοσφαίρου, διαστάσεων 105Χ74 μέτρων, που βρίσκεται στη Λευκοπηγή Κοζάνης. 

 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 14.940,51 € (με Φ.Π.Α.), χρηματοδοτείται από τον Φορέα χρηματοδότησης: 2007 ΣΕ 20500173 (ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) και η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του ορίζεται σε ενενήντα ημερολογιακές ημέρες (90) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

 

0 σχόλια: