Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα !


CROSS-VISIT ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOWASTE4FOOD ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η cross-visit επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου ECOWASTE4FOOD, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe, η οποία διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας/Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τοπικούς φορείς (stakeholdersαπό τη Δυτική Μακεδονία.

 

Ο στόχος της επίσκεψης ήταν η παρουσίαση από τοπικούς φορείς (stakeholdersσχετικούς με το αντικείμενο του έργου, σε εκπροσώπους επιλεγμένων φορέων και επιχειρήσεων από την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πολωνία, καλών πρακτικών οικολογικής καινοτομίας για τη μείωση και αξιοποίηση των απορριμμάτων τροφίμων.

 

Από τη Δυτική Μακεδονία συμμετείχαν και παρουσίασαν τις πρακτικές τους οι Αγροτικός Συνεταιρισμός Οργάνωση Παραγωγών (Α.Σ.Ο.Π.) Βελβεντού«ΔΗΜΗΤΡΑ»ΑΡΣΙΣ Κοζάνης - Εθελοντική Κοινότητα Αλληλεγγύης και Κοινωνικής ΔράσηςΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΟΕ, ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ ΑΕ, Μ.Κ.Ο. ΜΠΟΡΟΥΜΕ, και η Ομάδα Αγελαδοτρόφων ΙΚΕ «ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ»

 

Στη cross visit επίσκεψη παρευρέθηκαν εταίροι και εκπρόσωποι επιχειρήσεων από την Περιφέρεια Wielkopolska της Πολωνίας, τηνΠεριφέρεια Provence-Alpes-Côte d'Azur της Γαλλίας, την Περιφέρεια Devonτου Ηνωμένου Βασίλειου και την Περιφέρεια της Καταλονίας στην Ισπανία.

 

Ενδεικτικάοι stakeholders που πήραν μέρος στην επίσκεψη προέρχονταν από επιχειρήσεις και οργανισμούς όπως ο γαλακτοκομικός συνεταιρισμόςJANA και το εργοστάσιο κατασκευής μηχανημάτων τροφίμων SPOMASZ” από την Πολωνία, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών της Καταλονίαςη πρωτοβουλία Fondalim από τη Μασσαλία, και οι δράσεις Exeter FoodAction & Exeter Food Network και Waste Not Ilfracombe από την Αγγλία.

 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να  αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με την εφαρμογή καλώνπρακτικών και οικολογικών καινοτομιών μείωσης και αξιοποίησης των απορριμμάτων τροφίμων και τη δυνατότητα μεταφοράς αυτών των πρακτικών στις δικές τους παραγωγικές μονάδες και διαδικασίες

 

Η επίσκεψη ξεκίνησε στις 2 Μαΐου (1η ημέρα επίσκεψης) με την υποδοχή των επισκεπτών στον χώρο της Περιφέρειας από τον Διευθυντή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας. Ακολούθησεπαρουσίαση της Μ.Κ.Ο. «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» σχετικά με τις δράσεις της οργάνωσηςκαι τα αποτελέσματά της σε εθνικό επίπεδο. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε φούρνο της Κοζάνης όπου παρουσιάστηκε η δράση της ΑΡΣΙΣ Κοζάνης που υλοποιείται σε συνεργασία με το Σωματείο Αρτοποιών Κοζάνης «Ψωμί σε Αναμονή». Η 1η ημέρα επισκέψεων ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΑΡΣΙΣ Κοζάνης όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι δράσεις της.

 

 

Η 2η μέρα επίσκεψης περιελάμβανε επισκέψεις στους:

• Αγροτικό Συνεταιρισμό Οργάνωση Παραγωγών (Α.Σ.Ο.Π.) Βελβεντού «ΔΗΜΗΤΡΑ», στο Βελβεντό Κοζάνης πουπαρουσιάστηκε η οργάνωση, ο τρόπος λειτουργίας και ο τρόπος αξιοποίησης των περισσευούμενων φρούτων.
• ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ ΑΕ, επιχείρηση παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στα Γρεβενά, όπου οι εταίροι και οι stakeholdersξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, ζωοτροφών και στη φάρμα.Παράλληλα αναλύθηκε ο τρόπος αξιοποίησης των απορριμμάτων τροφίμων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία.
• ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΟΕ, η οποία ασχολείται με την καλλιέργεια, την παραγωγή και τη μεταποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

 

Η 3η και τελευταία ημέρα περιελάμβανε επίσκεψη στους αυτομάτους πωλητές γάλακτος της Ομάδας Αγελαδοτρόφων ΙΚΕ «ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ»Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σχετικά με την παράγωγητο επιχειρηματικό μοντέλο αλλά και τον τρόπο αξιοποίησης των κοντολήξιμων προϊόντων.

 

Οι εταίροι και οι φορείς των επιχειρήσεων που βρέθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου ECOWASTE4FOOD έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στη Δυτική Μακεδονία τόσο σε επίπεδο παραγωγικής διαδικασίας όσο και σε επίπεδο αξιοποίησης τους ενώ παράλληλα τόνισαν ότι έχουν ως στόχο την παρουσίαση των εμπειριών τους σε τοπικούς φορείς των περιοχών τους για την πιθανή εφαρμογή των πρακτικών αυτών από φορείς και επιχειρήσεις των περιοχών τους. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ECOWASTE4FOOD μπορούν να βρεθούν στο https://www.interregeurope.eu/ecowaste4food/

 

0 σχόλια: