Λιγνίτες και πολιτισμός ενώνουν Κοζάνη και Σλοβακία !

Ιδιαίτερα εποικοδομητική ήταν η συνάντηση του Δημάρχου Κοζάνης Λευτέρη Ιωαννίδη  με την πρέσβη της Σλοβακίας στην Ελλάδα κα Iveta Hricová, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Κοζάνης.

Στη συνάντηση κυριάρχησε η κοινή πρόκληση της μετάβασης στη μεταλιγνιτική περίοδο, που αντιμετωπίζει η περιοχή μας και η περιφέρεια Triecin της  Σλοβακίας καθώς  και τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία στην αναζήτηση βέλτιστων λύσεων.

Να σημειώσουμε εδώ πως και οι δύο περιοχές έχουν ενταχθεί στις τρεις περιφέρειες-πιλότους, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για δημιουργία  Πλατφόρμας μετάβασης ανθρακοφόρων περιοχών. 

Τέθηκαν επίσης θέματα συνεργασίας αναφορικά με την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό.

0 σχόλια: