ΕΛΣΤΑΤ. Αυξήθηκαν οι γιατροί το 2016

Αύξηση παρουσίασε ο αριθμός των εγγεγραμμένων γιατρών στους συλλόγους της χώρας.

Η ετήσια έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ δείχνει πως ο αριθμός των εγγεγραμμένων γιατρών το 2016 ανήλθε σε 70.964 άτομα και αυξήθηκε κατά 3,6% σε σχέση με το 2015.

Επίσης σύμφωνα με την ετήσια έρευνα η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στον αριθμό των ιατρών παρατηρήθηκε στη Δυτική Μακεδονία κατά 7,4%. Αντίθετα, στο Νότιο Αιγαίο υπήρξε η μεγαλύτερη μείωση, κατά 3,4%. Από την ανάλυση κατά φύλο, παρατηρείται ότι ο αριθμός των ανδρών ιατρών παρουσιάζει αύξηση κατά 0,7 % και των γυναικών κατά 7,7%. Αναφορικά με τις ειδικότητες, οι σημαντικότερες αριθμητικά στο σύνολο της χώρας είναι οι αυτές της Γενικής Ιατρικής, Καρδιολογίας, Μαιευτικής- Γυναικολογίας, Βιοπαθολογίας, Παθολογίας και Παιδιατρικής.

Όσον αφορά στους οδοντίατρους, ο συνολικός αριθμός τους παρουσιάζει μείωση τα τελευταία έτη και οι εγγεγραμμένοι στους συλλόγους τους ανήλθαν σε 13.225 άτομα το 2016, παρουσιάζοντας μείωση 0,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρατηρήθηκε στη Στερεά Ελλάδα κατά 10,3% και στη Δυτική Μακεδονία κατά 2,6%, ενώ μεγαλύτερη μείωση υπήρξε στα Ιόνια Νησιά και στην Ήπειρο κατά 5,6 % και 3,1%, αντίστοιχα. Από την ανάλυση κατά φύλο, παρατηρείται ότι ο αριθμός των ανδρών παρουσιάζει μείωση 2,6%, ενώ ο αριθμός των γυναικών παρουσιάζει αύξηση 1,6%.

Πηγή insider.gr

0 σχόλια: