Τι δείχνει η γεωγραφία των κόκκινων δανείων

της Νένας Μαλλιάρα

Στη Δυτική Ελλάδα συγκεντρώνεται το υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων, σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιήσει οι τράπεζες. Την ίδια ώρα, οι περιφέρειες με τα χαμηλότερα ποσοστά NPLs είναι αυτές της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και του Βορείου Αιγαίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, η Δυτική Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στα "κόκκινα" δάνεια, με το ποσοστό αυτών να ανέρχεται στο 47% των συνολικών δανείων που έχουν δοθεί από τις τράπεζες στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Στον αντίποδα, το χαμηλότερο ποσοστό NPLs, στο 37%, έχουν οι γεωγραφικές περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και του Βορείου Αιγαίου.

Ο μέσος όρος μη εξυπηρετούμενων δανείων στις 13 γεωγραφικές περιφέρεις της χώρας ανέρχεται στο 41% των χορηγηθέντων δανείων. Πέραν των τριών ανωτέρω περιφερειών με το χαμηλότερο ποσοστό NPLs, κάτω του μέσου όρου μη εξυπηρετούμενων δανείων – συγκεκριμένα στο 40% -, κινούνται οι περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

Στο μέσο όρο του 41% κινούνται οι περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και ακολουθούν με 42% η Θεσσαλία, 43% η Κεντρική Μακεδονία, 45% η Πελοπόννησος, 46% η Στερεά Ελλάδα και 47% η Δυτική Ελλάδα. 

Όπως αναφέρουν τραπεζίτες στο Capital.gr, τα στοιχεία για τη "γεωγραφία" των "κόκκινων" δανείων που έχουν συγκεντρώσει οι τράπεζες δείχνουν σημεία αναντιστοιχίας μεταξύ διαθέσιμου εισοδήματος και συνέπειας στην αποπληρωμή δανείων. Παράλληλα, προβληματίζει το γεγονός ότι περιοχές με αυξημένα έσοδα από τον τουρισμό, δεν παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως θα ήταν το αναμενόμενο.

Τα παραπάνω συμπεράσματα από τις εσωτερικές στατιστικές μελέτες των τραπεζών, πέραν των επιπτώσεων της κρίσης, αποτυπώνουν και την κουλτούρα πληρωμών ανά γεωγραφική περιφέρεια της χώρας. Αν και οι τράπεζες αποφεύγουν να συνδέσουν ευθέως τα ευρήματά τους με γεωγραφική κατανομή των στρατηγικών κακοπληρωτών, εντούτοις πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι οι μελέτες αυτές θα αποτελέσουν σημαντικό στοιχείο για το κυνήγι των τελευταίων. 

Σημειώνεται ότι με βάση τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά γεωγραφική περιφέρεια της χώρας, αυτό διαμορφώνεται σε 22.377 ευρώ στην Αττική, 17.899 ευρώ στο Νότιο Αιγαίο, 15.624 ευρώ στη Δυτική Μακεδονία, 14.826 ευρώ στα Ιόνια Νησιά, 13.917 ευρώ στη Στερεά Ελλάδα, 13.773 ευρώ στην Κρήτη, 13.134 ευρώ στην Πελοπόννησο, 12.956 ευρώ στην Κεντρική Ελλάδα, 12.919 ευρώ στο Βόρειο Αιγαίο, 12.500 ευρώ στην Κεντρική Μακεδονία, 12.237 ευρώ η Θεσσαλία, 12.214 ευρώ η Δυτική Ελλάδα, 11.606 ευρώ η Ήπειρος και 11.366 ευρώ η Ανατολική Μακεδονία & Θράκη. 

Πάντως, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και οι δεκατρείς περιφέρειες της χώρας έχουν πληγεί τα μέγιστα από την κρίση. Στην πιο πρόσφατη έρευνα της Eurostat για το ΑΕΠ σε περιφερειακό επίπεδο διαπιστώνεται ότι σε 38 περιφέρειες σε ολόκληρη την ΕΕ των 28, το διαθέσιμο εισόδημα ανά κάτοικο μειώθηκε κατά περισσότερο από 1.000 μονάδες αγοραστικής δύναμης αναφορικά με την κατανάλωση, από το 2008 έως το 2013. Σε αυτή την ομάδα περιλαμβάνονται και οι 13 ελληνικές περιφέρειες, οι δε εννέα περιφέρειες με τη μεγαλύτερη μείωση σε ολόκληρη την ΕΕ – 28 ήταν στο σύνολό τους ελληνικές (από αυτές, η  μεγαλύτερη μείωση σημειώνεται στην περιφέρεια της Αττικής). 

Σημειώνεται ότι πανελλαδικά, σύμφωνα με την τελευταία Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (2016) της ΕΛΣΤΑΤ, τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιµώνται σε 832.065 επί συνόλου 4.168.784 νοικοκυριών και τα µέλη τους σε 2.262.808 επί συνόλου 10.651.929 ατόμων του πληθυσμού της χώρας.

Πηγή capital.gr

0 σχόλια: