Από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η χρηματοδότηση

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 148.423 € για τη συντήρηση 

του οδικού ηλεκτροφωτισμού

 

 

Τη σύμβαση του έργου «Νέες κατασκευές – Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού 2016 – 2017», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.

 

Το αντικείμενο του έργου έχει ως εξής:

1. Ηλεκτροφωτισμός εξόδου πόλεως Κοζάνης επί της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Ημαθίας στο τμήμα μεταξύ της κλινικής Σπινάρη έως την είσοδο του Κουρί.

2. Ηλεκτροφωτισμός Γέφυρας Βενέτικου Ποταμού επί της Ε.Ο. 15 Γρεβενά – Καλαμπάκα εκατέρωθεν της γέφυρας Βενέτικου ποταμού.

3. Εργασίες βελτίωσης της κατάστασης του οδοφωτισμού στο τμήμα Κουρί – Αερογέφυρα Δρεπάνου.

4. Εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού κόμβων επί του Εθνικού Οδικού Δικτύου (ΕΟΔαρμοδιότητας της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

5. Βαφές ιστών οδοφωτισμού.

 

Ο αρχικός προϋπολογισμός της μελέτης ήταν 400.813,01€ (πλέον ΦΠΑ), προσφέρθηκε έκπτωση 62,97% και το οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης είναι 148.423,63€ (πλέον ΦΠΑ). 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ο χρόνος περαίωσής του είναι 730 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

 

0 σχόλια: