Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε  Συνεδρίαση

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 167 και 185 του Νόμου 3852/10, σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη 19 Ιουλίου 2017ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα:

 

 

1: Έγκριση Συγκρότησης του 11μελούς Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θεόδωρος Καρυπίδης.

 

2: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο:  ¨Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για την  ένταξη των Δήμων της  Δυτικής Μακεδονίας στο Σύμφωνο των Δημάρχων

Εισηγητής : ο Αναπληρωτής Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Ζήσης Πιτσέλης

 

3Έγκριση Όρων Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ΑΝΚΟ Α.Ε που εδρεύει στην Κοζάνη και αφορά την Σύνταξη «Μελέτης Οριστικής Παράκαμψης Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης»  στο Έργο:  «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Εισηγητής : ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Τ.Ε., κ. Κωνσταντίνος Αναγνώστου

 

4: Έγκριση Όρων Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ΑΝΚΟ Α.Ε που εδρεύει στην Κοζάνη και αφορά την σύνταξη μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ»

Εισηγητής : ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Τ.Ε., κ. Κωνσταντίνος Αναγνώστου

 

5: Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «Αντικατάσταση Σηματοδοτών 2017»ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :47.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)

Εισηγητής : ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Τ.Ε., κ. Κωνσταντίνος Αναγνώστου

 

6: 11η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (11η 2017).

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, κ.  Μαρία Καρυπίδου

 

7: 12η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (12η 2017).

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, κ.  Μαρία Καρυπίδου

 

8: Έγκριση Σχεδίου Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και του Γενικού Νοσοκομείου «Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο» για το Έργο  «Oλοκλήρωση Εργασιών στην Καρδιολογική Κλινική Κοζάνης».

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

 

9Θέσπιση Πάγιων κατ΄ αποκοπή Χορηγημάτων Καθαριότητας  ΚΑΕ 1232, για τις Ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

 

10: Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017» Προϋπολογισμού : 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

 

11Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017» Προϋπολογισμού : 200.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

 

12Σύσταση Είκοσι Δύο (22) Προσωποπαγών Θέσεων για την Κατάταξη Προσωπικού σε Θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σε Εφαρμογή Δικαστικών Αποφάσεων.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

 

13: Ένταξη –  Tροποποίηση Έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 της Π.Ε. Κοζάνης

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

 

14: Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Αμυνταίου για το Έργο «Κατασκευή Βοηθητικού Αρδευτικού Δικτύου στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα»

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος

 

15: Τροποποίηση (Τροπ.1) του Προγράμματος Έργων 2017 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος

 

16: Λήψη Απόφασης για Αποκλεισμό του Επαρχιακού Οδικού Τμήματος :«Τ.Κ. Ακρίτα – Δ/ρωση με Ε.Ο.-2 (15χλμ.)» και την Απαγόρευση της Κυκλοφορίας των Οχημάτων σε αυτό.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

 

17: Τροποποίηση 3  του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από ταμειακά υπόλοιπα παρελθόντων ετών της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2017

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

 

18: 21η Έγκριση εισήγησης έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού

αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

 

19: Έγκριση  Απασχόλησης Πέντε Αποφοίτων των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ  στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

 

20: Έγκριση  Απασχόλησης Πέντε Αποφοίτων των ΕΠΑΛ στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

 

21: Έγκριση Συνδιοργάνωσης Πολιτιστικής Εκδήλωσης «14η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ»

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Ευάγγελος Σημανδράκος

 

Πριν την έναρξη της Συνεδρίασης θα πραγματοποιηθεί  η παραλαβή του έργου: «ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ  Α.Μ.Ε.Α» στη Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου

 

 

 

O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

 

 

 

 

Φώτιος Κεχαγιάς

Πίνακας Αποδεκτών:

Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, κ. Βασίλειος Μιχελάκης

Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Εκτελεστικός Γραμματέας της ΠΔΜ

Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης

Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Μακεδονίας κ. Κων/νο Κωνσταντόπουλο

Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, ANKO A.E.

ΜΜΕ

Κοινοποίηση: 

Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών ΠΔΜ

Γενικοί Διευθυντές ΠΔΜ

 

 

0 σχόλια: