Παράδειγμα καλής συνεργασίας !

 «ΕΥΧΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΤΟΥ Π.Μ.Σ.  «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ» ΤΟΥ ΤΕΙ Δ.Μ. ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. & Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ» 

Ο Πρόεδρος του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας σε Κτίρια»Νικόλαος Ταουσανίδηςευχαριστεί θερμά τη Διοίκηση του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ( Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) και ιδιαίτερα τη Σχολή Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στη Φλώρινα, που για δεύτερη φορά δέχθηκε αφιλοκερδώς τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος για ένα εξάωρο σεμινάριο στα εργαστήριά τους στο πλαίσιο του μαθήματος «Έξυπνα Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας».


Η συνεργασία αυτή αποτελεί  παράδειγμα «Καλής Πρακτικής» γιατί παρέχει υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης στους φοιτητές αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Βιομηχανικής Παραγωγής αλλά και γιατί δημιουργεί ένα πλαίσιο αναπτυξιακής προοπτικής για την ευρύτερη περιοχή.


0 σχόλια: