Συνεχίζεται ο καθαρισμός στο σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων

Συνεχίζεται με εξαιρετικά αποτελέσματα  η υλοποίηση του σχεδίου ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για θέματα καθαριότητας και πρασίνου στην πόλη της Κοζάνης και στο σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων.  Ένα σχέδιο που εκπονήθηκε  από την Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και  υλοποιείται καθημερινά  εδώ και περίπου 3 μήνες. 

Τις τελευταίες μέρες το πολυμελές συνεργείο της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος βρέθηκε στην Αιανή και στο Δρέπανο .

Οι καθημερινές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εκτενείς και στοχευμένες εργασίας οδοκαθαρισμού με μηχανικά και χειρονακτικά μέσα, καθαρισμούς οικοπέδων που έχουν ενταχθεί σε ειδική διαχείριση βάσει του άρθρου 94 του νόμου 3852/10, πλύσεις οδών, λοιπές εργασίες πρασίνου, κλαδέματα, συλλογή ογκωδών απορριμμάτων, καθαρισμούς παράνομων χώρων απόθεσης υλικών.

0 σχόλια: