Αγνοείται πλήρως η ενίσχυση σε ιατρικό προσωπικό ...

Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι το πρόβλημα της μη πλήρους εφημεριακής κάλυψης της Παιδιατρικής Κλινικής του «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας δεν είναι σημερινό, αλλά υφίσταται κατά διαστήματα από το 2013.

Για το συγκεκριμένο θέμα, κάνουμε γνωστό ότι έχει προσληφθεί ήδη επικουρική ιατρός, η οποία όμως έλαβε άδεια λοχείας διάρκειας 3,5 μηνών όπως εκ του νόμου δικαιούται. Στο μεταξύ έχουν ολοκληρωθεί οι κρίσεις για 2 μόνιμους ιατρούς και αναμένεται η δημοσίευση της πρόσληψής τους στο ΦΕΚ. Συνεπώς το πρόβλημα εντός ευλόγου διαστήματος (ένα ή δυο μήνες) θα επιλυθεί οριστικά.

Είναι σημαντικό επίσης είναι να αναφερθεί ότι στο ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ Νοσοκομείο έχουν ήδη αναλάβει υπηρεσία: ο Διευθυντής για την Παθολογική Κλινική, ένας Αναισθησιολόγος επιμελητής Α΄ και ένας Γυναικολόγος Επιμελητής Β΄, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι κρίσεις για άλλους εννέα (9) ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.

Ως εκ τούτου, το να δίνεται μεροληπτική έμφαση αποκλειστικά στα οποία προβλήματα του Νοσοκομείου και να αγνοείται πλήρως η αναμενόμενη ενίσχυση σε ιατρικό προσωπικό (αύξηση σε μόνιμο προσωπικού μεγαλύτερη του 35%),δημιουργεί αίσθημα γενικευμένης ανασφάλειας τους πολίτες και αδικεί, τόσο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και την πραγματικότητα.

Ο Διοικητής 

Γεώργιος Χιωτίδης

 

 

       

0 σχόλια: