´Ενα έργο με σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον

Εγκατάσταση και  λειτουργία 16 Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε στέγες κτιρίων του Δήμου Κοζάνης

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και σύνδεση  16 φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτήρια του Δήμου Κοζάνης. Ένα έργο με σημαντικά οφέλη για το Δήμο Κοζάνης και το περιβάλλον. 

Ενδεικτικά να αναφέρουμε : 

• Παραγωγή καθαρής «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας. Από το συνολικό έργο αναμένεται ετήσια παραγωγή 216.000kWh που ισοδυναμεί με την ενέργεια που χρειάζονται 75 περίπου νοικοκυριά. 

• Αποφυγή έκλυσης αερίων θερμοκηπίου. Συνολικά αποφεύγεται η έκλυση στην ατμόσφαιρα 130 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με ισοδύναμη παραγωγή ενέργειας από συμβατικές μονάδες.

• Ετήσιο οικονομικό όφελος για το Δήμο σε χρονικό ορίζοντα 25ετίας. Αναμένεται εξοικονόμηση πόρων άνω των 25.000€/έτος για τουλάχιστον 25 έτη. 

• Ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς. Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σε σχολεία συμβάλει στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών.

 

0 σχόλια: