Ο Κοσμάς Βαρσάμης Γραμματέας της Π.Ε. ΠΑΣΟΚ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΣΟΚ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Την Κυριακή 22-1-2017 συνεδρίασε η Π.Ε. ΠΑΣΟΚ Δυτικής Μακεδονίας με θέμα την εκλογή του νέου Γραμματέα της.

Κατά την συνεδρίαση προτάθηκε ομόφωνα από τους Γραμματείς των Ν.Ε. και τους αναπληρωτές τους, να αναλάβει τα καθήκοντα  του Γραμματέα της Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας ο  Κοσμάς Βαρσάμης, πρόταση την οποία αποδέχθηκε.

Η  συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την ομόφωνη εκλογή κατά την ψηφοφορία του Κοσμά Βαρσάμη και αναπληρωτή γραμματέα  τον Χρήςτο Λιάκο.

 

Για την Περιφερειακή Επιτροπή

                                                              ΠΑΣΟΚ Δ. Μακεδονίας

                                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

   ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ

 

0 σχόλια: