Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων - Βελβεντού

 

Τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στακατωτέρω θέματα: 

1. Περί γνωμοδότησης για τις μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού έτους 2016-2017.
2. Περί γνωμοδότησης για τις μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού έτους 2016-2017
3. Έγκριση απολογισμών των ετών 2011,2012, 2013 και 2014 του Ν.Π.Δ.Δ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων –Βελβεντού.
4. Αποδοχή υπηρεσιών της A.T.S
5. Αποδοχή εργασιών στην Τ.Κ Καταφυγίου. 
6. Αποδοχή εργασιών του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
7. Γνωμοδότηση περί του νομίμου και σκοπίμου της συμβιβαστικής λύσης της οικονομικής εκκρεμότητας [διαφοράς] μεταξύ 1] του Δήμου ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ και 2] της Εταιρείας «ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε».
8. Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου και 3ουτριμήνου 2016 του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
9. Περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων – Βελβεντού του έτους 2015. 
10. Περί έγκρισης της 50/2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης περί τροποποίησης προϋπολογισμού.
11. Περί έγκρισης των 42/2016 & 48/2016 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας περί τροποποίησης προϋπολογισμού.
12. Παράταση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Κ.Ε.Π στην Δ.Κ. Βελβεντού
13. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου Λιβαδερού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιβαδερού.
14. Έγκριση Προϋπολογισμού και κανονισμού άρδευσης 2016 ΤΟΕΒ Ιμέρων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 

Φώτιος ΖΥΓΟΥΡΗΣ

0 σχόλια: