Με δυσκολίες 'ανθίζει' ο κλάδος της ανθοκομίας

Δήλωση του Τομεάρχη Αγροτικού της Ν.Δ. Γεωργίου Κασαπίδημετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του στο χώρο της ΑνθαγοράςΑθηνών σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Ανθοπαραγωγών Αττικής:

«Κρίσιμη χαρακτηρίζουν την περίοδο που διανύουμε για τον κλάδο της ανθοκομίας οι Έλληνες ανθοπαραγωγοί που καλούνται να συνεχίσουν την παραγωγική  δραστηριότητά τους σε οικονομικά αντίξοες συνθήκες.

Μετά και τη λήψη μέτρων από τη σημερινή Κυβέρνηση υπερφορολόγησης, αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών και του κόστους παραγωγής, η καλλιέργεια και παραγωγή δρεπτών ανθέων καθίσταται ασύμφορη και οικονομικά μη βιώσιμη.

Παρά το γεγονός της μεγάλης ποικιλίας φυτειών που μπορούν να αναπτυχθούν στην πατρίδα μας και της εξαιρετικής ποιότητας ανθέων που παράγονται, ο κλάδος συρρικνώνεται, παραχωρώντας έδαφος σε εισαγόμενα αντίστοιχα προϊόντα.

Ιδιαίτερα η επιβολή Φ.Π.Α. 24% σε συνδυασμό με την αύξηση φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών καθιστούν την ελληνική παραγωγή μη ανταγωνιστική συγκριτικά με τα ομοειδή εισαγόμενα, τα οποία παράγονται σε χώρες της Ε.Ε. με χαμηλότερη φορολογία και διακινούνται ενδοκοινοτικά χωρίς Φ.Π.Α.

Παράλληλα σημαντικά περιθώρια για την καλύτερη οργάνωση της καλλιέργειας και παραγωγής δρεπτών ανθέων, της εμπορίας αλλά και διακίνησης αυτών, μέσω του οργανωμένου υφιστάμενου συνεταιρισμού και της περαιτέρω μετεξέλιξης του συλλογικού σχήματος, αναδείχθηκαν κατά την ουσιαστική συζήτηση που είχαμε, σε εξαιρετικό κλίμα, με τον πρόεδρο κ. Κελμάγερ και τα μέλη του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού των Ανθοπαραγωγών Αττικής.

Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία με στόχο τη διατύπωση ολοκληρωμένων τελικών προτάσεων θεσμικού και πρακτικού περιεχομένου που θα βελτιστοποιούν στο μέγιστο δυνατόν την παραγωγικότητα και την οικονομικότητα του πολλά υποσχόμενου για την πατρίδα μας κλάδου της ανθοκομίας».

0 σχόλια: