Μαθητές σε ρόλο διπλωμάτη !!

Στη Θεσσαλονίκη, από 16 έως 18 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα, η Πανελλήνια μαθητική προσομοίωση Ο.Η.Ε. «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη»στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών Γυμνασίων  Λυκείων. Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής και «ψυχή» του εγχειρήματος είναι η γνωστή καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου Παρούλα Νάσκου- Περάκη.

 

Στόχος του προγράμματος αποτελεί η επιμόρφωση των μαθητών σε ζητήματα που άπτονται γενικών κι επίκαιρων θεμάτων που απασχολούν το σύγχρονο κόσμο, δίνοντάς τους την ευκαιρία να δράσουν εντός ενός πλαισίου που διέπεται από τις αρχές της διεθνούς διπλωματίας, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα και τις ρητορικές τους ικανότητες. Η προσομοίωση θα επικεντρωθεί στη διαδικασία ενώπιον διαφόρων Επιτροπών, που δημιουργήθηκαν και λειτουργούν στο πλαίσιο των διεθνών πράξεων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Θα αφορά μερικές από τις σημαντικότερες συμβάσεις του ΟΗΕ, το περιεχόμενο των οποίων φρονούμε ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εκπαίδευσης όλων των μαθητών της χώρας μας.

 

Η Πανελλήνια μαθητική προσομοίωση έχει ήδη τεθεί υπό την αιγίδα των: α) Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, β) Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης), γ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δ) Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 8/10 έως και 1/11 και οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο www.roh.gr, όπου υπάρχει και η σχετική φόρμα εγγραφής.

 

0 σχόλια: