Σε έκτακτη ανάγκη ο Δήμος Γρεβενών

Τα έντονα καιρικά – πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή του Δήμου Γρεβενών στις αρχές του μήνα προκάλεσαν καταστροφές σε υποδομές και δίκτυα κοινής ωφέλειας και ιδιαίτερα σε αγροτικούς δρόμους καθώς και σε ζωικό-φυτικό κεφάλαιο ενώ χρειάστηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις για τον καθαρισμό ρεμάτων και οικισμών από φερτά υλικά. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δαπανών αποκατάστασης εκτιμάται σε χρηματικό ποσό ύψους άνω των  1.500.000 ευρώ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, κατά την 19η συνεδρίασή του την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016, με θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την “Αποτίμηση των καταστροφών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 9 & 10 Σεπτεμβρίου 2016 και κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας” έλαβε την υπ' αριθμ. 465/2016 απόφαση και ομόφωνα ενέκρινε τις ενέργειες του Δημάρχου για την υποβολή αιτήματος κήρυξης περιοχών του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και την ενημέρωση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί του σχετικού αιτήματος.

 

0 σχόλια: