Ανεκπλήρωτο το πρόγραμμα πράσινες αγροτικές κοινότητες

Τη στήριξή του για την υλοποίηση του Προγράμματος "Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες" εκφράζει με σχετική κοινοβουλευτική παρέμβαση προς τον αρμόδιο Υπουργό κ. Σκουρλέτη, ο βουλευτής Κοζάνης Γιώργος Κασαπίδης.

Η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος, παρά την καταρχήν έγκριση του, εκκρεμεί μέχρι σήμερα με ευθύνη της εκάστοτε ηγεσίας του Υπουργείου Ενέργειας από το 2013 και έπειτα.

Ως γνωστό σε επίπεδο Ν. Κοζάνης σχετικό φάκελο κατέθεσε ο Δήμος Σερβίων - Βελβεντού με εγκεκριμένες παρεμβάσεις ενεργειακής αυτονομίας για 216 ακίνητα (ιδιωτικά και δημόσια) του Δ.Δ. Ελάτης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

                                       ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

                                    κ. Πάνο Σκουρλέτη

 

ΘΕΜΑ: Ανεκπλήρωτο, με ευθύνη της πολιτείας, παραμένει μέχρι σήμερα το Πρόγραμμα "Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες"

 

Το πρόγραμμα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές "Κοινότητες" – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» δημοσιοποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 34/23.02.2012 Ανοικτή Πρόσκληση (Κωδ. 12403), του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης – Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»(ΕΦΔ - ΚΑΠΕ "ΕΠΠΕΡΑΑ") .

Μετά το πέρας της αξιολόγησης, δημοσιοποιήθηκε απόφαση επικύρωσης αποτελεσμάτων αξιολόγησης (249/26.04.2013) των αιτήσεων των προς χρηματοδότηση Πράξεων στην οποία συμπεριλαμβάνονται επτά (7) θετικά αξιολογημένες προτάσεις. Μεταξύ αυτών και η πρόταση του Δήμου ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ.

Το Μάιο του 2013 ζητήθηκε από τον ΕΦΔ ΚΑΠΕ να προετοιμάσουν οι Δήμοι τα τεύχη δημοπράτησης και να προσκομίσουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα των κτηρίων / εγκαταστάσεων καθώς και τυχόν άδειες / εγκρίσεις / γνωμοδοτήσεις για τις παρεμβάσεις τους.

Ο Δήμος Σερβίων-Βελβεντού στο τέλος Δεκεμβρίου του 2013 φρόντισε και προετοιμάστηκαν, με πολύ μεθοδικό τρόπο, τα αναλυτικά τεύχη δημοπράτησης για όλα τα υποέργα που προβλέπονταν στην πρόταση με τη βοήθεια ειδικών τεχνικών συμβούλων και επιμέρους εξόδων του Δήμου, δεδομένων μάλιστα και των διαβεβαιώσεων από τον ΕΦΔ-ΚΑΠΕ τον Ιούλιο του 2013 σε συνάντηση που έγινε με όλους τους εμπλεκομένους στο ΚΑΠΕ ότι τα κόστη αυτά θα είναι επιλέξιμα.

Τον Ιανουάριο του 2014 ο ΕΦΔ-ΚΑΠΕ επανήλθε ζητώντας -για πρώτη φορά- επιπλέον βεβαίωση από το νομικό σύμβουλο που αφορά στην διενέργεια του νομικού ελέγχου των τίτλων κτήσης και των βαρών (υποθήκες, διεκδικήσεις, κατασχέσεις) των ακινήτων που επελέγησαν και αφετέρου βεβαίωση από τις τεχνικές υπηρεσίες όσον αφορά στη διενέργεια τεχνικού ελέγχου. Η απαίτηση, που δεν είχε ζητηθεί το προηγούμενο διάστημα, ουσιαστικά ανάγκασε τους Δήμους να προσλάβουν νομικούς για την προσκόμιση των απαιτουμένων εγγράφων, διαδικασία που απαιτούσε επιπλέον χρόνο και  κόστος.

Ο Δήμος Σερβίων-Βελβεντού, με οικονομική επιβάρυνση των κατοίκων της Ελάτης, εξέδωσε τις απαιτούμενες βεβαιώσεις τεχνικού ελέγχου και τα πιστοποιητικά από τα Υποθηκοφυλακεία για το νομικό έλεγχο, για 216 ακίνητα που επιλέχτηκαν.

Εν τω μεταξύ ο έλεγχος των τευχών δημοπράτησης άρχισε από τον ΕΦΔ- ΚΑΠΕ μόλις τον Απρίλιο του 2014, χάνοντας πολύτιμο χρόνο, χωρίς να δίνονται πειστικές εξηγήσεις.

Από το Μάιο του 2014, παρά την προσωρινή απαγόρευση για ένταξη από το ΕΠΠΕΡΑΑ, συνέχιζαν να δίνονται διαβεβαιώσεις ότι τα συγκεκριμένα έργα θα υλοποιηθούν και να ζητούνται διάφορα στοιχεία από στελέχη του ΕΦΔ-ΚΑΠΕ.

Από εκεί και πέρα πραγματοποιήθηκαν αρκετές συναντήσεις, από τον Ιούλιου του 2014 μέχρι και σήμερα, των επτά Δήμων που είχαν αξιολογηθεί θετικά με φορείς της πολιτικής ηγεσίας. Στις συναντήσεις αυτές η εκάστοτε πολιτική ηγεσία τους διαβεβαίωνε ότι βρίσκεται στην αναζήτηση πόρων για να συνεχιστεί ομαλά η υλοποίηση των έργων. 

Όμως, στις 2/10/2015 σε συνάντηση μεταξύ στελεχών του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, στελεχών της ΕΥΔ καθώς και εκπροσώπων των επτά Δήμων, έγινε λόγος για μια «νέα πρόσκληση» που θα απευθύνεται σε όλους τους Δήμους (!) και θα δώσει την δυνατότητα να ενταχθούν εκείνοι που θα φέρουν πρώτοι τους φακέλους υποψηφιότητας (!). Μάλιστα, έγινε λόγος για «νέα κριτήρια» που θα αφορούν την ενεργειακή βελτιστοποίηση κάθε κατοικίας ξεχωριστά και όχι κριτήρια που θα αφορούν το μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο και την παρέμβαση ολοκληρωμένου χαρακτήρα σε μια κοινότητα, στοιχεία που ήταν τα βασικά στοιχεία της εν λόγω πρόσκλησης. 

Επειδή ο Δήμος Σερβίων-Βελβεντού ανταποκρίθηκε πλήρως σε ό,τιτου ζητήθηκε,

Επειδή με τις απαιτήσεις του Φορέα Διαχείρισης οι Δήμοι και οι πολίτες τους αναγκάστηκαν να δαπανήσουν υπέρογκα χρηματικά ποσά, 

Επειδή ο εμπαιγμός των δικαιούχων με τη σημαντική χρονική καθυστέρηση και την απαιτούμενη γραφειοκρατία είναι χωρίς προηγούμενο,

Επειδή είναι προφανές ότι εξελίσσεται μια ιστορία που θίγει τις βασικές αρχές διαχείρισης δημόσιου χρήματος, αξιοκρατίας και δικαιοσύνης,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Για ποιους λόγους δεν προχώρησε στη φάση υλοποίησης το συγκεκριμένο πρόγραμμα, για όλους τους δικαιούχους που ικανοποιούσαν τα κριτήρια ένταξης και προέγκρισης δημοπράτησης;
2. Ποια η σκοπιμότητα προκήρυξης νέας πρόσκλησης, με νέα μάλιστα κριτήρια, χωρίς τη διεκπεραίωση της προηγούμενης; Ποια η αξιοπιστία του Φορέα Διαχείρισης μετά και την αποτυχία υλοποίησης της προηγούμενης πρόσκλησης, ώστε να συμμετάσχουν οι Δήμοι;
3. Θα αναζητηθούν τυχόν ευθύνες προς αποκατάσταση του περί δικαίου αισθήματος των πολιτών, δεδομένου ότι πολίτες και Δήμοι έχουν υποχρεωθεί σε δαπάνες χωρίς αντίκρισμα;  

0 σχόλια: