Θ. Μουμουλίδης.´Ολοι μαζί ... για τη λίμνη μας !!

Η λίμνη Πολυφύτου είναι η 3η σε έκταση λίμνη της χώρας. Διαμορφώθηκε στα πλαίσια λειτουργίας του ΥΗΣ Πολυφύτου από τη ΔΕΗ εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια και δυστυχώς, παρά τις μεγάλες της δυνατότητες και προοπτικές, δεν έχει ενταχθεί στην κοινωνικοοικονομική ζωή της περιοχής.

Οι προσπάθειες που έγιναν μέχρι σήμερα, και έγιναν αρκετές (αρδευτικό Σερβίων, ΔΕΑΛΠ, εμπλουτισμός λίμνης και ιχθυοκαλλιέργεια, πλωτά λιμανάκια κ.α.), ήταν αποσπασματικές, με πρόσκαιρα αποτελέσματα, χωρίς συνέχεια και ολοκληρωμένο χαρακτήρα παρότι συνήθως συγκροτούνταν φιλόδοξα σχέδια αξιοποίησης.

Η άποψη της περιφερειακής παράταξης ¨αλλάΖουμε εποχή¨ είναι πως η λίμνη Πολυφύτου παρά το γεγονός ότι σήμερα είναι χαρακτηριστικό δείγμα της χρόνιας αδιαφορίας για την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών μας και παραμένει ανεκμετάλλευτη μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής με πολλαπλασιαστικά οφέλη. 

Το θέμα αυτό έχει ήδη τεθεί για διάλογο στις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς της περιοχής ενώζητήθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, να το συμπεριλάβει στα θέματα συνεδρίασης του Π.Σ. έτσι ώστε να εισηγηθούμε ένα αρχικό σχέδιο δράσης.

Το κυριότερο όμως για μας είναι να συναντηθούμε όλοι: Πολιτεία, Περιφέρεια, Δήμοι, Φορείς, Κάτοικοι. Να συζητήσουμε και να υιοθετήσουμε ένα σχέδιο αξιοποίησης – ανάπτυξης. Να το υπηρετήσουμε στη συνέχεια με συνέπεια και να το δούμε να υλοποιείται στο σύνολό του. Μόνο ένα σχέδιο πλήρες, τεκμηριωμένο, αποδεκτό από τους πολίτες και εναρμονισμένο με το ισχύων θεσμικό πλαίσιο μπορεί να είναι βιώσιμο και αποτελεσματικό.

Στις 23 Οκτωβρίου 2016 θα συναντηθούμε όλοι μαζί, Υπουργεία, Αυτοδιοίκηση, Φορείς, Υπηρεσίες, Πολίτες, για να βάλουμε μπρος.

Για να δώσει η λίμνη ότι πρέπει και ότι μπορεί στον τόπο μας.

 

                                                                               Κοζάνη16-9-2016

Για την περιφερειακή παράταξη ¨αλλάΖουμε εποχή¨

 

 

0 σχόλια: