Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι γεγονός


«Σεμινάριο στον Σχεδιασμό και Τρισδιάστατης Εκτύπωσης

3DX  - Design & 3D Printing Workshop»

 

Το πρώτο σεμινάριο τρισδιάστατης εκτύπωσης είναι γεγονός.  Μια νέα εμπειρία στο χώρο των νέων τεχνολογιών που απευθύνεται σε κάθε δημιουργικό άνθρωπο, ανεξαρτήτου ειδικότητας, γνωστικού αντικειμένου και εξειδίκευσης.

Η τρισδιάστατη εκτύπωσης έχει εφαρμογή στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στην αρχιτεκτονική, κατασκευή κοσμημάτων, γλυπτική, μόδα, δημιουργία και κατασκευή παιχνιδιών και την προτυποποίηση πολλών χρηστικών και μη προϊόντων… 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στη θεωρία και στην εφαρμογή της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Μέσω της ολοκληρωμένης καθοδήγησης, η φαντασία και η έμπνευση του κάθε συμμετέχοντα θα αποκτήσει φυσική οντότητα στον πραγματικό χώρο. Αποτέλεσμα του σεμιναρίου είναι η δημιουργία προσωπικών τρισδιάστατων αντικειμένων και  εκτύπωση αυτών σε πραγματικό χρόνο.

Κάθε μέλος του 3DX  θα είναι σε θέση να:

➢ Να γνωρίζει τεχνολογίες και εφαρμογές της τρισδιάστατης εκτύπωσης.
➢ Να σχεδιάζει τρισδιάστατα μοντέλα σε ανάλογο λογισμικό.
➢ Να χρησιμοποιεί εκτυπωτή και υλικά τρισδιάστατων εφαρμογών.
➢ Να δημιουργεί προσωπικά αντικείμενα (3D σχέδια) κατάλληλα για εκτύπωση με σκοπό την άμεση χρήση αυτών.

 

Απαιτούμενες γνώσεις: 

➢ Βασικές γνώσεις χειρισμού υπολογιστή

 

Επιθυμητός εξοπλισμός για κάθε μέλος του 3DX

➢ Φορητός υπολογιστής
➢ Σημειωματάριο + Στυλό 

 

Διοργάνωση: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Σχεδιασμό Προϊόντων και Συστημάτων Πληροφορίες Γραμματεία ΠΜΣ τηλ24610-68239

 

 

Από το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

0 σχόλια: