Κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα

Ο Δήμος Κοζάνης θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση Παρατηρήσεις-διορθώσεις επί της 141/2016 απόφασης δημοτικού συμβουλίου (Έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Κοζάνης)

 

Το προτεινόμενο σχέδιο είναι διαθέσιμο στην σελίδα ηλεκτρονικής διαβούλευσης του Δήμου Κοζάνης 

http://politis.kozanh.gr/subjects/pages/viewtopic.aspx?TopicID=121

 

Οι παρατηρήσεις μπορούν να αποσταλούν έως την 20η Ιουλίου 2016, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: diavouleusi@kozanh.gr είτε στην πλατφόρμα διαβούλευσης.

 

0 σχόλια: