Από τη Δήμητρα στο ΠΕΔΥ Κοζάνης

 

   Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελου Αποστόλου, κατόπιν αιτήματος της Αιρετής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της 3η Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), παραχωρήθηκε για 20 χρόνια στο Υπουργείο Υγείας - 3η ΥΠΕ (Μακεδονίας) η χρήση του κτιρίου του Κέντρου Δήμητρα Κοζάνης για κοινωφελή σκοπό.

  Το εμβαδό του κτιρίου είναι 880τ.μ. περίπου και θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου (ΠΕΔΥ) Κοζάνης.

Με την  απόφαση αυτή γίνεται σημαντική εξοικονόμηση πόρων και ο χώρος ενδείκνυται για την πλήρη ανάπτυξη των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Κοζάνης, προκειμένου να εξυπηρετούνται  καλύτερα οι πολίτες

   

 

   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

   ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΙΡΚΟΣ

0 σχόλια: