Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης


Πρόσκληση του Δημάρχου Γρεβενών

για συμμετοχή στην 1η Ειδική Εσπερίδα Δημόσιας Διαβούλευσης Προσχεδίου ΕΣΒΑΑ

Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016– Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 

Ο Δήμος Γρεβενών, ξεκινά μια διαδικασία δομημένης διαβούλευσης στο πλαίσιο εκπόνησης του Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) που αφορά στην πόλη των Γρεβενών. 

Προς τούτο οργανώνουμε την 1η Ειδική Εσπερίδα Δημόσιας Διαβούλευσης Προσχεδίου ΕΣΒΑΑ η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 18.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Kατά την εσπερίδα θα γίνει παρουσίαση των δεδομένων που καθορίζουν τη διαδικασία διαβούλευσης, προετοιμασίας και υποβολής στην τρέχουσα πρόσκληση της ΕΥΔ του ΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τα Σχέδια ΒΑΑ, όπως ισχύουν μέχρι σήμερα.

Με αυτή την διαδικασία ανοίγει πλήρως ο διάλογος με όλους για προτάσεις - επισημάνσεις ώστε να διαμορφωθεί το επόμενο διάστημα η τελική πρόταση του Προσχεδίου που θα καταρτιστεί και θα υποβληθεί προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο και εν συνεχεία στην ΕΥΔ ΕΠ για την προβλεπόμενη ανταγωνιστική διαδικασία μεταξύ των 5 Δήμων δυνητικών δικαιούχων της σχετικής πρόσκλησης και την εν συνεχεία συγκριτική τους αξιολόγηση.

Προσκαλώ κάθε ενδιαφερόμενο να παρευρεθεί και να ενημερωθεί σχετικά, για να ξεκινήσουμε μαζί ένα εποικοδομητικό διάλογο, προκειμένου καταλήξουμε σύντομα στην βέλτιστη για την πόλη πρόταση, προς όφελος όλων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δήμουwww.dimosgrevenon.grκαι να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως τις 20 Ιουλίου 2016 στο e-mailbaagrevena2020@dimosgrevenon.gr.

0 σχόλια: