Θα αυξηθούν οι υπερωρίες για ημιορεινούς και ορεινούς Δήμους ;;

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Εισήγηση για αύξηση του ανωτάτου ορίου των υπερωριών για ημιορεινούς και ορεινούς Δήμους

Με την ψήφιση και εφαρμογή του Ν.4354/2015, και συγκεκριμένα με το Άρθρο 20, ορίστηκε ως ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης, ανά εξάμηνο, οι 120 για απογευματινή υπερωριακή εργασία και οι 96 για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
Ως Δήμος Κοζάνης είμαστε αρμόδιοι για το σύνολο του Καλλικρατικού Δήμου, που περιλαμβάνει αστικό και περιαστικό οδικό δίκτυο πέραν των 300χλμ, παιδικές χαρές και πάρκα, πλέον των 89 σχολικών κτιρίων. Επίσης:
Μεγάλο κεφάλαιο αποτελεί η αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς, δημιουργούνται συνθήκες οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.
Σποραδικές βλάβες και δυσλειτουργίες σε δίκτυα υδροδότησης κτηνοτροφικών μονάδων, ενώ διαρροές σε αρδευτικά συστήματα αλλά ακόμα και στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης σχολικών ή δημοτικών κτιρίων, πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα και έγκαιρα.
Έκτακτες και αιφνίδιες, μη προγραμματισμένες και μη γνωστές βλάβες ασφαλτοστρωμένων οδοστρωμάτων όπως ρηγματώσεις ή καθιζήσεις από έντονες βροχοπτώσεις ή από βλάβες δικτύων Ο.Κ.Ω. (Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας) που εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των οδηγών οχημάτων και δικύκλων και χρήζουν άμεσης αποκατάστασης 
Η οδική σήμανση και ιδιαίτερα αυτή που βρίσκεται σε διασταυρώσεις με διάφορα σήματα παραχώρησης προτεραιότητας (STOP), πρέπει να αποκαθίσταται άμεσα, για την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ οχημάτων.
Οι εργασίες που αφορούν την συντήρηση ή επιδιόρθωση βλαβών των δικτύων ηλεκτροφωτισμού στο δημοτικό οδικό δίκτυο, περιαστικό ή αστικό, καθώς και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εξαναγκάζουν τους ηλεκτρολόγους να εργασθούν πολλές φορές υπερωριακά.
Η επίβλεψη εργολαβιών από επιβλέποντες, καθ’ όσον οι εργολαβίες του ΕΣΠΑ, εκτελούνται εντατικά πραγματοποιούνται καθημερινά και απογεύματα ακόμα και Κυριακές. Για την απρόσκοπτη εξέλιξη των έργων ειδικά του ΕΣΠΑ, για τα οποία τα χρονικά περιθώρια υλοποίησης τους στενεύουν, απαιτείται η συνεχή παρουσία των επιβλεπόντων. 
Οι εργασίες που αφορούν ασφαλτοστρώσεις ή φρεζάρισμα οδοστρωμάτων ή άλλες που προϋποθέτουν διακοπή κυκλοφορίας, η εντατικοποίηση γίνεται επιπρόσθετα και για τη μείωση της διατάραξης της κυκλοφορίας.
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, παρατηρείται το φαινόμενο, τους χειμερινούς μήνες ιδιαίτερα, να καλύπτεται σχετικά γρήγορα το ανώτατο όριο των υπερωριών. Αυτό γίνεται διότι ο Δήμος διαθέτει περιορισμένο αριθμό χειριστών και μηχανημάτων, ενώ οι περιορισμένοι πόροι του δεν βοηθούν στη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι του Δήμου να εργάζονται ξεπερνώντας το ορισμένο από το νόμο ανώτατο όριο υπερωριών, χωρίς πραγματικά να αμείβονται. 
     Κρίνεται λοιπόν ως επιβεβλημένη η αύξηση του ανωτάτου ορίου των υπερωριών για ημιορεινούς και ορεινούς Δήμους τουλάχιστον κατά 50%.
Με εκτίμηση

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

0 σχόλια: