Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Ηπειρώτικα


Από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια και την υπάριθμ 501/2011 ΑΔΣ που ενέκρινε την μελέτη  «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων της περιοχής Ηπειρώτικα Κοζάνης» θα γίνουν οι εξήςκυκλοφοριακές ρυθμίσεις και θα αρχίσουν να ισχύουν από την Κυριακή 22/05/2016:

1. Οδός Νικοπόλεως μονόδρομος με φορά από τη οδό Πύρρου προς την οδό Αμυγδαλεών μέχρι το ύψος της οδού Μιχαήλ Αγγέλου.

2. Οδός Μιχαήλ Αγγέλου μονόδρομος με φροά από Νικοπόλεως προς την οδό Έλλης 

3. Οδός Έλλης μονόδρομος με φορά προς την οδό Πύρρου.

0 σχόλια: