18 χρόνια περίμεναν για το διορισμό τους

ΘΕΜΑ:  Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης δύο χιλιάδων εκατόν ογδόνταεννέα (2.189) κενών οργανικών θέσεων από επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. με την υπ’ αριθ. 8/1997 προκήρυξη. 

 

 

 Tην κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης δύο χιλιάδων εκατόν ογδόντα εννέα (2.189)κενών οργανικών θέσεων από επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. με την υπ’ αριθ. 8/1997 προκήρυξη, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4369/2016  (Α' 33), αποφάσισε το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

Η τοποθέτηση των επιτυχόντων θα γίνει ως εξής:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Κατηγορία ΠΕ
Κατηγορία ΤΕ
Κατηγορία ΔΕ
ΣΥΝΟΛΟ
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
105
68
177
350
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
300
54
71
425
Υγείας 
77
201
778
1.056
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
181
54
19
254
Πολιτισμού και Αθλητισμού
62
2
40
104
ΣΥΝΟΛΟ
725
379
1.085
2.189

 

 

 

Την απόφαση υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης και ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.

0 σχόλια: