"Ιπποκράτειες ημέρες" με διαγνωστικές λεπτομέρειες για την Καρδιά

Σημαντικά στοιχεία σχετικά με την υπέρηχογραφική προσέγγιση όλων των παθήσεων, της μιτροειδούς βαλβίδας της καρδιάς, παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία στις "Ιπποκράτειες ημέρες" καρδιολογίας, που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, ο καρδιολόγος Στάθης Κουλούρης ( Επιμελητής της καρδιολογικής κλινικής του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης )
Το Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα (Δ.Θ.Υ.=ΤΤΕ, transthoracicechocardiogram) συνιστάται ως μέθοδος εκλογής και πρώτης  γραμμής απεικονιστική τεχνική για την εκτίμηση και ανάλυση της Μιτροειδούς Βαλβίδας της καρδιάς. Το Διοισοφάγειο Υπερηχοκαρδιογράφημα (Δ.Ο.Υ.=TEE, transesophagealechocardiogram) συνίσταται όταν το ΔΘΥ δεν είναι διαγνωστικό ή όταν απαιτούνται λεπτομερείς διαγνωστικές λεπτομέρειες. Ενώ το Τρισδιάστατο Δ.Θ.Υ./Δ.Ο.Υ. (3 dimensional και real time) συνίσταται όταν απαιτούνται επιπρόσθετες πληροφορίες σε ασθενείς με σύμπλοκες βαλβιδικές βλάβες (εγχείρηση μιτροειδούς βαλβίδας κλπ.).Η ηχωκαρδιογραφία DOPPLER παρέχει πληροφορίες για την ανατομία της βαλβίδας,την αιτιολογία και τον μηχανισμό της βαλβιδοπάθειας (στένωση ή ανεπάρκεια), καθώς και τυχόν άλλης βαλβιδικής ή καρδιακής νόσου. Επιτρέπει την αναίμακτη αιμοδυναμική εκτίμηση της βαλβιδοπάθειας και του καθεστώτος των πιέσεων στην πνευμονική κυκλοφορία και τις δεξιές κοιλότητες. Παρέχει, επίσης, πληροφορίες για την επίδραση της βαλβιδοπάθειας στις διαστάσεις και τη λειτουργικότητα των καρδιακών κοιλοτήτων. Η πλήρης ηχωκαρδιογραφική DOPPLER εκτίμηση είναι απαραίτητη για τον καθορισμό της πρόγνωσης και του κατάλληλου χειρισμού των ασθενών με βαλβιδοπάθεια της μιτροειδούς. Ωστόσο, εμείς οι καρδιολόγοι είμαστεενίοτε “καταχρηστικοί” με την μονόπλευρη χρήση της διαθωρακικήςυπερηχοκαρδιογραφικής εκτίμησης των βαλβιδοπαθειών και έχουμε ξεχάσει την ακρόαση των βαλβίδων της καρδιάς με το  πρώτο “όπλο” που διαθέτουμε…το ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ. Την ίδια άποψη, εξάλλου, εκφράζουν και οι πρόσφατες συστάσεις (Guidelines) του Αμερικάνικου Κολλεγίου Καρδιολογίας (AmericanCollege of Cardiology=ACC) και της Αμερικάνικης Καρδιολογικής Εταιρείας (American Heart Association=AHA) που συστήνουν ως κλάση IB την χρήση του Διαθωρακικού Υπερηχοκαρδιογραφήματος για την “αρχική εκτίμηση ασθενών με γνωστή βαλβιδοπάθεια,  για την  επιβεβαίωση της διάγνωσης και τον καθορισμό της αιτιολογίας και την σοβαρότητα της βαλβιδοπάθειας”, που ωστόσο δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την κλινική εκτίμηση του ασθενούς εμπεριέχοντας την λήψη του ατομικού ιστορικού, την επισκόπηση, την ψηλάφηση και την ακρόαση(χρησιμοποιώντας το στηθοσκόπιο για την διάγνωση των βαλβιδοπαθειών).
Η διοργάνωση του συνεδρίου ανήκε ανήκε στη Β' πανεπιστημιακή καρδιολογική κλινική Θεσσαλονίκης η οποία γιόρτασε τα 30 χρόνια λειτουργίας της.!

0 σχόλια: