Συζήτηση για τα προβλήματα του 3ου Δημοτικού σχολείου Φλώρινας

Ο Διευθυντής, Γιώργος Συγκελάκης  εκπαιδευτικοί και ο σύλλογος γονέων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας  συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Φλώρινας,Γιάννη Βοσκόπουλο. 

Παρόντες στη συνάντηση ήταν οι Αντιδήμαρχοι, Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης και Γιώργος Απιδόπουλος.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η συζήτηση διαφόρων θεμάτων σχετικά με την καθημερινότητα και τα προβλήματα του σχολείου.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε η ελλιπής κτιριακή υποδομή λόγω του μεγάλου αριθμού παιδιών που φοιτούν στο σχολείο και η ανάγκη τακτικής συντήρησης της υφιστάμενης υποδομής. 

Επίσης, τέθηκε το ζήτημα της θέρμανσης του σχολείου, που λόγω της παλαιότητας του κτιρίου αλλά και του μεγάλου όγκου του η κατανάλωση του πετρελαίου είναι μεγαλύτερη σε σχέση με άλλα σχολεία.

Τέλος, συζητήθηκε το αίτημα του συλλόγου της ασφαλούςμετακίνησης και κυκλοφορίας των μαθητών, τόσο με την τοποθέτηση φωτιζόμενων πινακίδων, όσο και την παρουσία σχολικού τροχονόμου.

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι θα εξετάσει τα ζητήματα που αναφέρθηκαν από τον σύλλογο και τους εκπαιδευτικούς και θα προσπαθήσει να τα επιλύσει στο μέτρο των δυνατοτήτων του Δήμου, επισημαίνοντας όμως ότι το ζήτημα της παρουσίας σχολικού τροχονόμου πρέπει να γίνει σε συνεργασία με την Τροχαία Φλώρινας.

 

0 σχόλια: