Εν Ιορδάνη Βαπτιζομένου Σου Κύριε

Επιφάνης σήμερον τη Οικουμένη και το φως σου, Κύριε εσημειώθη εφ' ημάς, εν επιγνώσει υμνούντας σε, ¨Ήλθες, εφάνης το φως το απρόσιτον.

0 σχόλια: