Η ισότητα εν γίνει


Συνάντηση της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων

με τον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος 

 

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Κώςτα Αγοραστό και συζήτησαν για τα ζητήματα του Τομέα Ισότητας των Φύλων της ΕΝΠΕ, αλλά και για θέματα που αφορούν την Ισότητα εν γένει.

Η Γενική Γραμματέας, αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα του ρόλου που διαδραματίζει η Αυτοδιοίκηση στη συνεκτικότητα του κοινωνικού ιστούτόνισε ότι οι δράσεις της ΈνωσηςΠεριφερειών Ελλάδος συμβάλλουν καταλυτικά στην παροχή υπηρεσιών για την περιφερειακή ανάπτυξη και την άσκηση πολιτικής για την κοινωνική ενδυνάμωση

 Υπ’ αυτό το πρίσμα, η εστίαση σε θέματα που άπτονται της Ισότητας των Φύλων στις πολιτικές των Περιφερειών, καθίσταται ιδιαίτερα αναγκαία. Ειδικότερα, η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε στη σημασία της διατήρησης του Γραφείου Ισότητας στην Περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένου του έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού του. Επίσης, ζήτησε από τον Πρόεδρο να συνδράμει στη στήριξη, την καλή λειτουργία και την ενίσχυση των δομών υποστήριξης των γυναικών που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφής βία( Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας)  όλων των Περιφερειών και ιδιαίτερα της Θεσσαλίας, ώστε να συνεχίσει η απρόσκοπτη λειτουργία αυτών των δομών μέσα από το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. 

Ο διάλογος διεξήχθη σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, με τον Πρόεδρο σύμφωνο στα αιτήματα της Γενικής Γραμματέα και πρόθυμο για τη δρομολόγηση άμεσης συνεδρίασης όλων των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας (ΠΕΠΙΣ). Στη συνέχεια,  με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματέα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τις Περιφερειακές  Επιτροπές Ισότητας στην Αθήνα.

Τέλος, οι εκπρόσωποι των δυο φορέων συμφώνησαν στη συνέχιση της επικοινωνίας και συνεργασίαςπου θα εστιάζει στην πρόταξη των θεμάτων ισότητας, με την ενίσχυση δράσεων, οι οποίες  λειτουργούν ως αρωγοί στην προσπάθεια αντιστάθμισης των ανισοτήτων.

0 σχόλια: