Πρωτοβουλία Καςαπίδη με σημαντικές εφαρμογές ....


Στα σκαριά συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Ερευνών "Δημόκριτος" για καινοτόμες ενεργειακές τεχνολογίες στο Ν. Κοζάνης

 

Η δημιουργία και επίδειξη καινοτόμων πιλοτικών εφαρμογών ενεργειακής τεχνολογίας θα επιδιωχθεί να συμφωνηθεί μεταξύ εκπροσώπων φορέων στο Ν. Κοζάνης σε συζήτηση-συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

Εφαρμογές της τεχνολογίας υδρογόνου(Η2), η ηλεκτροκίνηση, η εξοικονόμηση ενέργειας και έξυπνες εφαρμογές της ενεργειακής καινοτομίας σε αστικό και παραγωγικό περιβάλλον θα απασχολήσουν τους επιστημονικούς, διοικητικούς και επαγγελματικούς φορείς που θα συμμετάσχουν.

Η πρωτοβουλία ανήκει στο βουλευτή Κοζάνης Γιώργο Κασαπίδηπου συντονίζει την πολύμηνη προετοιμασία για την πιθανή συνεργασία ενώ τον επιστημονικό συντονισμό έχει το κλιμάκιο του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Δημόκριτος.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι τελικά, μέσω της μεταφοράς και εφαρμογής στην πράξη στο Νομό Κοζάνης προηγμένων  τεχνολογιών στον τομέα της ενέργειας και της αγροτικής παραγωγής, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα παραγωγικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν εκπρόσωποι δεκαπέντε φορέων με επικεφαλής το Δημόκριτο και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Οι δήμοι Κοζάνης, Εορδαίας, τα επιμελητήρια, η Δ.Ε.Η., η ΔΙΑΔΥΜΑ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Τ.Ε.Ι. της Ηπείρου θα συμπληρώσουν το σώμα των συμμετεχόντων.

Ακολουθεί περίληψη της πρότασης διαβούλευσης:

 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΞΥΠΝΩΝ & ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

 

Η πρόταση αυτή αφορά στη δημιουργία και επίδειξη έξυπνων &αειφόρων κοινοτήτων μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων πρότυπων έργων που εστιάζουν στη εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνολογιών απομακρυσμένης διαχείρισης με ασύρματα μέσα και εφαρμογές τηλεμετρίας, την αξιοποίησή τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς από τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής και τη διάδοση των σχετικών τεχνολογιών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

Συγκεκριμένα η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ευφυούς υποδομής ή οποία θα έχει την δυνατότητα συλλογής, ασύρματης αποστολής και ευφυούς διαχείρισης δεδομένων σε βιομηχανικά και αστικά περιβάλλοντα, καθώς και στην ανάπτυξη και επίδειξη συγκεκριμένων εφαρμογών οι οποίες θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας. Για το σκοπό αυτό τα προβλέπεται η υλοποίηση των παρακάτω επιμέρους υποέργων: 

 

(i) «Βασική υποδομή έξυπνου φωτισμού εξωτερικών χώρων» 

 

(ii) «Πρότυπη διαχείριση αστικών απορριμμάτων, μεταφορών και δημοτικής άρδευσης» 

 

(iii) «Έξυπνο & ενεργειακά αυτόνομο θερμοκήπιο και γεωργία ακριβείας» 

 

(iiii) «Έξυπνη & ενεργειακά αυτόνομη κτηνοτροφική μονάδα»

 

(v) «Πρότυπο κέντρο φόρτισης & διαχείρισης ηλεκτρικών οχημάτων»

 

(vi) «Ανάπτυξη ενός ενεργειακά αυτόνομου συστήματος παραγωγής, αποθήκευσης και ανεφοδιασμού υδρογόνου (υδρογονάδικο) για την κίνηση πρότυπων υδρογονοκίνητων οχημάτων»

 

(vii) «Ανάπτυξη ενός ασφαλούς, αυτόνομου και με μηδενικούς ρύπους υβριδικού ενεργειακού κτιρίου»

 

(viii) «Δημιουργία και καθιέρωση ετήσιου ForumΚαινοτομίας στους τομείς της Ενέργειας & Αγροδιατροφής» (εντοπισμός απανταχού Δυτικο-μακεδόνων που διαπρέπουν στους εν λόγω τομείς και προέρχονται από τον χώρο της επιστήμης και της οικονομίας). 

 

 

0 σχόλια: