Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 14 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 15:00΄ μμ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.

«Έγκριση της υπ. αριθμ. 94/2015 Απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Παναγιώτης Μαβίδης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας ΕλένηςΓκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας.

2.

«Έγκριση της υπ. αριθμ. 95/2015 Απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με τον πίνακα οικονομικής Στοχοθεσίας Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Παναγιώτης Μαβίδης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας ΕλένηςΓκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας.

3.

«Έγκριση της υπ. αριθμ. 93/2015 Απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την Η΄ τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Παναγιώτης Μαβίδης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας ΕλένηςΓκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας.

4.

«Έγκριση της υπ. αριθμ. 99/2015 Απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με «Επέκταση σύμβασης πετρελαίου» του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Παναγιώτης Μαβίδης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας ΕλένηςΓκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας.

5.

«Αίτημα παράτασης χρόνου ισχύος των Διαχειριστικών Μελετών των Δημοτικών Δασών των Τ.Κ. Λεπτοκαρυών και Αγ. Βαρθολομαίου του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

6.

«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 363/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με την αναμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

7.

«Καταβολή Ζ΄ τακτικής επιχορήγησης ποσού 100.000,00 € του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, για το έτος  2015»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

8.

«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

9.

«Διαγραφή χρεών οφειλετών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους οικονομικού έτους 2015»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

10.

«Λήψη απόφασης για τις περαιτέρω διαδικασίες ώστε να προκύψουν ανάδοχοι και για τις περιοχές που δεν υποβλήθηκε προσφορά στον διαγωνισμό για τις ¨Εργασίες αποχιονισμού Δήμου Φλώρινας 2015-2016¨»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

11.

«Ανανέωση παραχώρησης χρήσης του Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. Πολυπλατάνου Δήμου Φλώρινας, στον Αθλητικό Σύλλογο Καράτε ¨ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ¨ Φλώρινας, για ένα έτος»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του  κου Αντώνιου Σίπκα, Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.

12.

«Ανανέωση παραχώρησης χρήσης του παλαιού κτιρίου του Ιδρύματος στην Τ.Κ. Ιτέας του Δήμου Φλώρινας, για ένα έτος»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του  κου Αντώνιου Σίπκα, Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.

13.

«Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επισκευή  - συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Φλώρινας»

Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

14.

«Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επισκευή  - συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Μελίτης»

Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

15.

«Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα για το έργο ¨Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης τμήμα – Κ¨ προϋπολογισμού μελέτης 3.617.647,06 »

Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κουΔημητρίου ΘεοδοσίουΑναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

16.

«Έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΕΥΗΣ¨»

Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κουΔημητρίου ΘεοδοσίουΑναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

17.

«Έγκριση μελετών και ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων»

Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

18.

«Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ¨Επισκευή Παιδικού Σταθμού Αρμενοχωρίου (αποκατάσταση στοιχείων αμιάντου)¨»

Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κουΔημητρίου ΘεοδοσίουΑναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

19.

«Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ¨»

Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κουΔημητρίου ΘεοδοσίουΑναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

20.

«Παραχώρηση αδείας σε Δημοτική Σύμβουλο»

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου-Μυλωνά, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1)  Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ,        ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

    κ. Κωνσταντίνο Σέλτσα

2)  Βουλευτή ΝΔ,

    κ. Ιωάννη Αντωνιάδη 

3)  Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. ΘΚαρυπίδη                                ΟΛΓΑ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ   

4Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανο Μπίρο

5)  Προϊστάμενο Διοικητικού-Οικονομικού Τμήματος                                         

    Αποκεντρωμένης Διοίκησης

0 σχόλια: