Δεσκάτη. Ξεκίνησε η μελέτη για τη δημιουργία διαδρομών ...


Άρχισε ή μελέτη των ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ του Δήμου μας που περιλαμβάνει:
- Ηλεκτρονική δορυφορική αποτύπωση των διαδρομών και των σημείων ενδιαφέροντος κατά μήκος των διαδρομών

- Τεχνικά στοιχεία διαδρομών (μήκος, χρόνος πεζοπορίας, βαθμός δυσκολίας)

- Προτάσεις τεχνικών βελτιώσεων στις διαδρομές (προτεινόμενη σήμανση κ.ά.)

- Προτάσεις οργάνωσης και προβολής του δικτύου (με βάση Διεθνείς προδιαγραφές)

- Φωτογραφικό υλικό,
 με στόχο την ένταξη στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ..... και την εξασφάλιση κονδυλίων για την ανάδειξη με τον καλύτερο τρόπο των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων .

0 σχόλια: