Α-όρατη Βία - Βγες από τον κύκλο

Υποστήριξη της ΓΓΙΦ στις γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες 

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  3.2.4. «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ Μ.Κ.Ο. ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2013, παρευρέθηκε στην ημερίδα της Οργάνωσης Ενωμένων Γυναικών Αφρικής, με θέμα: «η Α-όρατη βία - Bγες από τον κύκλο». 

Η ΓΓΙΦ λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστριες αποτελούν ένα πληθυσμό ο οποίος υφίσταται πολλαπλές διακρίσεις και πολλαπλά προβλήματα και υιοθετώντας στην πράξη την οπτική του φύλου, τις έχει συμπεριλάβει ως ομάδα στόχο στις οριζόντιες πολιτικές όσο και στις εξειδικευμένες δράσεις της. Στη ΓΓΙΦ δεν γίνονται διακρίσεις ανάμεσα σε ημεδαπές και αλλοδαπές γυναίκες –θύματα βίας. Στις υπάρχουσες 61 υποστηρικτικές δομές που υπάγονται στην ΓΓΙΦ η στις Περιφέρειες και τους Δήμους για τις γυναίκες που υφίστανται οποιαδήποτε μορφής βία, μπορούν να απευθυνθούν και να βοηθηθούν και μετανάστριες (νόμιμες ήπαράτυπες) θύματα έμφυλης βίας.

Επίσης, η Γενική Γραμματέας τόνισε ότι στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του έργου «Ενίσχυση ΜΚΟ για υλοποίηση σχεδίων δράσης που προωθούν την ισότητα των φύλων» του Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013, έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την υποστήριξη και ενδυνάμωση μεταναστριών, από εξειδικευμένες στονπληθυσμό στόχο ΜΚΟ. Επίσης έχει εκδοθεί Οδηγός για τους Πρόσφυγες με τίτλο: «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή στην Ελλάδα και τη διαδικασία ασύλου», ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τις αρμόδιες υπηρεσίες πρώτης υποδοχής.

Αναφέρθηκε αναλυτικά στις παρακάτω δράσεις:

• στο νομοσχέδιο για την ιθαγένεια που ψηφίστηκε το προηγούμενο διάστημα και αφορά τα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα
• στις δράσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος με την επιτάχυνση των διαδικασιών πιστοποίησης και διανομής των απαραίτητων εγγράφων για τους πρόσφυγες που θέλουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους αλλά και τη δημιουργία δομών ουσιαστικής υποδοχής και υποστήριξης των προσφύγων που επιλέγουν να μείνουν στην Ελλάδα
• στη σύσταση  και λειτουργία Επιτροπής Έργου για την άμεση κύρωση και ψήφιση από την Ελληνική Βουλήτης Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης «για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας» (Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης),
• στη βελτίωση της νομοθεσίας που αφορά στην αντιμετώπιση εγκληματικών πράξεων όπως ο βιασμός και η εμπορία ανθρώπων (trafficking) και
• στην ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για την ποινική δίωξη όσων εμπλέκονται στη διακίνηση και την εμπορία γυναικών και ανηλίκων (trafficking) αλλά και των χρηστών (πελατών), με παράλληλη ουσιαστική υποστήριξη των θυμάτων.

Τέλος, πρότεινε την ουσιαστική συνεργασία με εκπροσώπους των μεταναστευτικών κοινοτήτων με σκοπό να ανιχνευτούν τα προβλήματά τους και οι ανάγκες τους, η αντιμετώπιση ειδικότερων προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες ως συνέπεια άσκησης πολιτισμικών πρακτικών. Επίσης τόνισε την άμεση και συνεχή κατάρτιση των αστυνομικών αρχών και των υπαλλήλων σε δομές υποδοχής μεταναστών/στριών και την συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και την κοινωνία των πολιτών για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την πορνεία και την εργασιακή εκμετάλλευση.

0 σχόλια: