Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 22 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 16:30΄ μμ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.

«Έγκριση της υπ’ αριθ. 153/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

2.

«Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς  Φλώρινας»

Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

3.

«Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς  Φλώρινας»

Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

4.

«Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς  Φλώρινας»

Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

5.

«Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 398/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

6.

«Έγκριση της με αριθμ. 90/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με το αν υπάρχει καταπάτηση δημοτικής αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Φλώρινας»

Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

7.

«Έγκριση της με αριθμ. 91/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για πινακίδες στην οδό Κωτσοπούλου 5»

Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

8.

«Έγκριση της με αριθμ. 92/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για θέση ΑμεΑ»

Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

9.

«Έγκριση της με αριθμ. 93/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για πινακίδες στην οδό Δημοκρίτου - Γρηγ. Ξενόπουλου»

Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

10.

«Έγκριση της με αριθμ. 94/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για πινακίδες στην οδό Φούφα Παπαδά 2»

Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

11.

«Έγκριση της με αριθμ. 95/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για τοποθέτηση καθρέπτη στην Τ.Κ. Πολυποτάμου»

Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

12.

«Έγκριση της με αριθμ. 96/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για τοποθέτηση καθρέπτη στην Τ.Κ. Κάτω Κλεινών»

Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1)  Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ,        ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

    κ. Κωνσταντίνο Σέλτσα

2)  Βουλευτή ΝΔ,

    κ. Ιωάννη Αντωνιάδη 

3)  Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. ΘΚαρυπίδη                                ΟΛΓΑ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ   

4Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανο Μπίρο

5)  Προϊστάμενο Διοικητικού-Οικονομικού Τμήματος                                         

    Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

6Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας 


0 σχόλια: