Διαμορφώνεται ο οδικός χάρτης της ενέργειας ...


Εναρκτήρια συνάντηση του Προγράμματος Τεχνικής βοήθειας της Ε.Ε. -  
Θ. Καρυπίδης: «Δημιουργούμε τον οδικό χάρτη 
για όλες τις ενεργειακές και λιγνιτικές περιφέρειες της Ευρώπης
Η εναρκτήρια συνάντηση του Προγράμματος Τεχνικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019. Η Δυτική Μακεδονία συμμετέχει ως πιλοτική περιφέρεια στην Πλατφόρμα Λιγνιτικών Περιφερειών υπό μετάβαση, μια πρωτοβουλία της η οποία θα διευκολύνει την ανάπτυξη και υλοποίηση έργων και τη χάραξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών στις Περιφέρειες υπό μετάβαση. Η πρωτοβουλία έχει σχεδιαστεί ώστε να επιταχύνει τη μετάβαση σε μοντέλα καθαρής ενέργειας, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη, τις διαρθρωτικές αλλαγές, στη δημιουργία νέων δεξιοτήτων και τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.
Η Δυτική Μακεδονία, ως πιλοτική Περιφέρεια, αιτήθηκε επίσημα τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακολουθώντας τα κριτήρια, τις αρχές και τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας της, αποφάσισε την παροχή τεχνικής βοήθειας, η οποία θα βοηθήσει την Περιφέρεια στην πορεία της μετάβασης προς νέα οικονομικά μοντέλα, καθορίζοντας έναν λεπτομερή Οδικό Χάρτη Προσαρμογής του Λιγνιτικού Τομέα και Δίκαιης Μετάβασης.
Στη συνάντηση, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, οι Δήμαρχοι του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Regio, DG Energy, DG Employment), η Παγκόσμια Τράπεζα και τα μέλη της Ομάδας Εργασίας της Περιφέρειας της Πλατφόρμας Λιγνιτικών Περιφερειών υπό μετάβαση (Coal Platform), συζήτησαν το γενικό πλαίσιο, τους κύριους άξονες και τα επόμενα βήματα της προσπάθειας η οποία μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει σε μια ομαλή και βιώσιμη μετάβαση. Κρίσιμα σημεία, στην παρούσα στιγμή, είναι το σχετικό πλαίσιο διακυβέρνησης και η επικαιροποίηση των υπαρχουσών μελετών, του στρατηγικού σχεδιασμού και των δυνατοτήτων των  εμπλεκόμενων φορέων. Επιπλέον, συζητήθηκε η μεθοδολογία για τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής των τοπικών φορέων και κοινοτήτων, έτσι ώστε οι αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν, να συμπεριλαμβάνουν τις θέσεις και τα ζητούμενα από πλευράς του εργατικού δυναμικού και των τοπικών κοινοτήτων που επηρεάζονται άμεσα από τη μετάβαση, όπως επίσης και αυτές των τοπικών επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και των τοπικών φορέων διακυβέρνησης. Μια αποτελεσματική μετάβαση απαιτεί μια σειρά δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες θα υποστηριχθούν από σχετικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης με ειδική στόχευση σε έργα υψηλής προτεραιότητας, για τη δημιουργία ενός βιώσιμου επενδυτικού περιβάλλοντος σε τομείς οι οποίο θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στην Περιφέρεια. Συνολικά, η συνάντηση βοήθησε έμπρακτα στην έναρξη ενός πολύ-επίπεδου διαλόγου μεταξύ του συνόλου των εμπλεκόμενων φορέων σε σχέση με τον συνολικό πολιτικό σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, την οικονομική διάρθρωση, την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την καινοτομία και τις προηγμένες τεχνολογίες εκμετάλλευσης άνθρακα.
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης τόνισε χαρακτηριστικά: «το ζητούμενο είναι να υπάρξει ένας οδικός χάρτης ο οποίος θα δημιουργηθεί με ευθύνη όλων μας, ώστε να μεταδοθεί σε όλες τις ενεργειακές και λιγνιτικές περιφέρειες της Ευρώπης. Τόσο τα πλεονεκτήματα, όσο και τα προβλήματα, ενώνουν και ενδυναμώνουν τις συνεργασίες. Οι σωστές και ορθές πολιτικές, οι πολιτικές του δικαίου και της αλληλεγγύης περιορίζουν τον ευρωσκεπτικισμό και σίγουρα η επίτευξη αυτών των πολιτικών θα αποτελέσει νίκη και της Δημοκρατίας αλλά και του ευρωπαϊκού ιδεώδους. Με τη συνδρομή της Παγκόσμιας Τράπεζας ο οδικός αυτός χάρτης θα είναι χάρτης αξίας, αλληλεγγύης και προοπτικής της περιφέρειάς μας, αλλά και όλων των λιγνιτικών περιφερειών και της Ευρώπης».
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και υλοποιείται από την Παγκόσμια Τράπεζα, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διαρθρωτικής Μεταρρύθμισης (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2o Συνέδριο ΚΙΝΑΛ. Πάρε κι εσύ μέρος


2ο Συνέδριο Κινήματος Αλλαγής στις 30 & 31 Μαρτίου


Ανοίγουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες στη βάση! Πάρε και εσύ μέρος!


Την Κυριακή 3 Μαρτίου, τα μέλη του Κινήματος Αλλαγής εκλέγουμε τους αντιπροσώπους μας για το Συνέδριο από τις Τοπικές μας Οργανώσεις.

Μπες στο members.kinimaallagis.gr και:
• Δες αν είσαι μέλος & μάθε που ψηφίζεις
• Γίνε μέλος τώρα ή επικαιροποίησε τα στοιχεία σου αν είσαι ήδη μέλος, μέχρι τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου
Υπόβαλε την υποψηφιότητα σου για υποψήφιος σύνεδρος, μέχρι την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, είτε μέσω της πλατφόρμας members.kinimaallagis.gr, είτε με αποστολή email στοsynedriokinimaallagis@gmail.com που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
• Ονοματεπώνυμο
• Πατρώνυμο
• Μητρώνυμο
• Έτος γέννησης
• Κινητό τηλέφωνο
• Email
• Διεύθυνση κατοικίας
• ΑΔΤ ταυτότητας
• Τοπική Οργάνωση για την υποψηφιότητα

Εγγραφές αλλοδαπών με αποστολή email στο mitrookinimaallagis@gmail.com, με τα ακόλουθα στοιχεία:
• Ονοματεπώνυμο
• Πατρώνυμο
• Μητρώνυμο
• Ημερομηνία γέννησης
• Κινητό τηλέφωνο
• Email
• Διεύθυνση κατοικίας
• Αριθμός διαβατηρίου (ή οποιουδήποτε αντίστοιχου εγγράφου εφόσον είναι αναγνωρισμένοι)
• Τοπική Οργάνωση
Για οποιοδήποτε πρόβλημα σε εγγραφή ή επικαιροποίηση στοιχείων απευθύνεστε στο mitrookinimaallagis@gmail.com.
 
Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας για ισχυρό Κίνημα Αλλαγής!Ν.Ε ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Το αίμα Σας σώζει ζωές

Αιμοδοσία Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και  ΩΡΑ 15:0-20:00 στο Δημοτικό Σχολείο του Τ.Δ Κρανιδίων,  παράλληλα ο Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης με πολλούς Εθελοντές Ιδιώτες γιατρούς θα εξετάζει και θα προσφέρει γενικά τις υπηρεσίες του στους κατοίκους του χωριού από τις 09:30, σε συνέχεια των εξορμήσεων του σε απομακρυσμένες περιοχές  σε συνεργασία με τον ΜορφωτικόΣύλλογο και το Τοπικό Συμβούλιο Κρανιδίων.
Κατά την διάρκεια της δράσης θα παίρνουμε και δείγμα για Δωρητές Μυελού των Οστών, όχι μόνο από αυτούς που θα Αιμοδοτήσουν αλλά και από όποιον άλλο πολίτη, 18-45 ετών, ενδιαφέρεται. 
Όποιος παίρνει γεμίζει το χέρι του, όποιος προσφέρει γεμίζει την ψυχή του.
Κάνε Αυτό που θα Ήθελες να κάνουν οι  Άλλοι για Σένα !
Καλούμεόλους τους κατοίκους και τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου, να έρθουν στην  εθελοντική ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ και να δώσουν Ζωή με το Αίμα τους. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Αιμοδοσία αποτελεί ένα δώρο Ζωής για κάποιον ο οποίος έχει απόλυτη ανάγκη από μετάγγιση Αίματος.
Απαραίτητες προϋποθέσεις κατά την προσέλευση  στην αιμοδοσία του υποψήφιου Εθελοντή αιμοδότη για προσφορά αίματος είναι:
1.Να  αισθάνεστε καλά
2.Να είστε ξεκούραστοι
3.Να έχετε κοιμηθεί καλά την προηγούμενη.
Να υπενθυμίσουμε ότι:
ότι τρώμε ελαφρύ γεύμα 3 ώρες πριν.
Δεν πίνουμε αλκοόλ την προηγούμενη ημέρα.
*Λέμε στο Γιατρό αν παίρνουμε κάποιο φάρμακο και ποιο. 
* ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙ μας Ταυτότητα ή θυμόμαστε τον Αριθμό Ταυτότητας.
* (Ανακοινώσεις, πρόγραμμα των επόμενων Αιμοδοσιών – Ενημέρωση για δωρεά Αιμοπεταλίων,
Μυελού των Οστών, Ιστών και Οργάνων αλλά και Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (Βλαστοκυττάρων), στα γραφεία του συλλόγου μας  Παύλου Χαρίση 23, Φαξ-τηλ:.2461040575κινητό: 6977337561 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, www.seakozanis.gr)

ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ- ΧΑΡΙΣΕ  ΖΩΗ
Με σεβασμό στους Ασθενείς και εκτίμηση στους Εθελοντές Αιμοδότες.
 Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος                                 Ο Γ. Γραμματέας
    Τσαουσίδης Θεόδωρος                  Βακφάρης Αθανάσιος

Συνεχίζεται ο διάλογος για το νέο πανεπιστήμιο

Συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου είχε το πρωί της Δευτέρας ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης σχετικά με την προοπτική και το σχεδιασμό του νέου  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Ο Δήμαρχος μετέφερε για μια ακόμη φορά στον Υπουργό  την πεποίθηση του πως είναι κρίσιμο για την περιοχή η δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού  και  βιώσιμου Πανεπιστημίου.
Από τη συζήτηση έγινε σαφές και  ξεκάθαρο πως από  το  νέο σχεδιασμό και την εφαρμογή των  ακαδημαϊκών κριτηρίων η Κοζάνηθα βγει ενισχυμένη,   επιδιώκοντας να διαδραματίσει  το μητροπολιτικό της ρόλο στη  Δυτική Μακεδονία. 
Ο Δήμαρχος κάλεσε τον κ. Γαβρόγλου και έγινε δεκτό το αίτημα του,  να επισκεφθεί την Κοζάνη και να συναντηθεί με τους τοπικούς φορείς και τους εκπροσώπους των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων για το ζήτημα του νέου Πανεπιστημίου. 
Ο Δήμος Κοζάνης από την έναρξη του διαλόγου για το νέο ακαδημαϊκό τοπίο της περιοχής πρωτοστατεί στη διαδικασία συγχώνευσης θεωρώντας τη προϋπόθεση για την επιβίωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Δυτική Μακεδονία.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές από καταστήματα «σούπερ μάρκετ», σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας
Συνελήφθησαν τρία (3) μέλη της σπείρας και αναζητούνται άλλα δύο (2) μέλη
Εξιχνιάσθηκαν συνολικά τριάντα έξι (36) κλοπές, όλες σε καταστήματα «σούπερ μάρκετ», ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις

Εξαρθρώθηκε, ύστερα από συστηματική και ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών, εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος «σούπερ μάρκετ», σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθησαν, κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης, τρεις (3) αλλοδαποί, ένας 50χρονος άνδρας και δυο γυναίκες, ηλικίας 45 και 43 ετών, ενώ αναζητούνται άλλοι δυο αλλοδαποί, ένας 47χρονος άνδρας και μία 35χρονη γυναίκα. Σε βάρος των ανωτέρω σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα για διάπραξη διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών, από κοινού και κατά εξακολούθηση, καθώς και της σύστασης, οργάνωσης, διεύθυνσης, ένταξης και συμμετοχής, ανά περίπτωση για καθένα από τους δράστες, σε εγκληματική ομάδα.
Συγκεκριμένα, μετά από αστυνομική έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων,διαπιστώθηκε ότι οι δράστες από τον Απρίλιο του 2017, είχαν συστήσει συμμορία με διαρκή δράση και διαφορετική ανά περίπτωση σύνθεση, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος «σούπερ μάρκετ», ανά την επικράτεια.
Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, τα μέλη της ομάδας εισέρχονταν σε καταστήματα «σούπερ μάρκετ» που είχαν προεπιλέξει και προσποιούμενοι τους πελάτες, αφαιρούσαν τμηματικά φιάλες αλκοολούχων ποτών, αποκρύπτοντας αυτέςεσωτερικά των ενδυμάτων τους, αφού προηγουμένως αφαιρούσαν τα αντικλεπτικά συστήματα, όπου αυτά υπήρχαν.
Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιασθεί συνολικά τριάντα έξι (36) κλοπές, σε καταστήματα «σούπερ μάρκετ» από τις περιοχές των Γρεβενών, της Αττικής (Αμπελόκηποι, Βριλήσσια, Γλυφάδα, Νέο Ψυχικό, Μαρούσι, Κορωπί, Παιανία, Βάρη), της Θεσσαλονίκης (Πυλαία, Θέρμη, Σίνδος και Πεύκα), Νεάπολη - Καβάλας, Αλεξάνδρεια - Ημαθίας, Αριδαία και Γιαννιτσά Πέλλας, Σέρρες, Κομοτηνή, Ξάνθη, Νιγρίτα Σερρών, Άρτα, Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Κόρινθο και Πιερία.
Όπως εξακριβώθηκε, οι δράστες συνολικά αφαίρεσαν πάνω από δυο χιλιάδες εξακόσιες (2.600) φιάλες διαφόρων οινοπνευματωδών ποτών, συνολικής αξίας τουλάχιστον πενήντα μία χιλιάδων διακοσίων (51.200) ευρώ.
Οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δυο μη συλληφθέντων δραστών, σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί σχετικά Εντάλματα Σύλληψης.
Από το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών, εξετάζεται η συμμετοχή των δραστών και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Π.Κώττας. Αισθάνομαι ικανοποίηση αλλά και υπερηφάνεια

Ολοκληρώνοντας τη θητεία μου από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου και Τουρισμού αισθάνομαιικανοποίηση αλλά και υπερηφάνεια για όλα τα θεμελιώδους σημασίας έργα  υποδομής που δρομολογήθηκαν για την Περιφέρεια μας κατά τη διάρκεια αυτής.
• Η έκπτωση στα οικιακά τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος (Περιβαλλοντικό οικιακό τιμολόγιο),
• η δρομολόγηση της κατασκευής δικτύων φυσικού αερίου στις Π.Ε. της Καστοριάς και των Γρεβενών, 
• η ίδρυση του Φορέα προστατευόμενων περιοχών Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά, 
• η τελική φάση του σχεδιασμού για την κατασκευή του οδικού άξονα Ε65, 
• το άνοιγμα του συνοριακού σταθμού του Λαιμού στις Πρέσπες, 
Σχέδια Αστικής Βιώσιμης Ανάπτυξης για όλες τις μεγάλες πόλεις της περιφέρειάς μας, υδρεύσεις, αποχετεύσεις, μεγάλα έργα οδοποιίας, ωριμάνσειςμελετών για νέα αρδευτικά και εντάξεις στο ΠΕΠ 2014-20, ωριμάνσεις μελετών για υλοποίηση έργων υποδομής στον Πολιτισμό και τον τουρισμό, στελεχώσεις των νοσοκομείων μας, νέα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών αλλά  και πολλά ακόμη έργα που είναι δύσκολο να απαριθμηθούν ένα προς ένα, έχουν πάρει το δρόμο για την υλοποίησης τους
Σχέδια τουριστικής προβολής, αλλά και σχέδια για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της επιχειρηματικότητας, υλοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο, ενώ τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα για τον τουρισμό της Περιφέρειας μας από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,  τα οποία θυμίζουν προ κρίσης εποχή με αρκετούς επισκέπτες και από το εξωτερικό, δε μπορεί παρά να με αφήνουν απόλυτα ικανοποιημένο
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω για την άριστη συνεργασία που είχα όλο αυτό το διάστημα, όλους τους συνάδελφους Αντιπεριφερειάρχες, Χωρικούς και Θεματικούς, τον Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Εμπορίου Ματθαίο Καλαϊτζόπουλο, τα στελέχη της διοίκησης της έδρας και ιδιαίτερα τον προϊστάμενο του τμήματος τουρισμού Θανάση Παπαδημητρίου, την κα Φούκα Ματίνα από την Δνση Αναπτυξιακού προγραμματισμού, την ΑΝΚΟ και το στέλεχος του Enterprise Europe Network κα Παπατέρπου Λιάνα. Πιο πολύ απ’ όλους θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ίδιο τον Περιφερειάρχη Θόδωρο Καρυπίδη για την εμπιστοσύνη που μου έδωσε αναθέτοντας μου για όλο αυτό το διάστημα, την ευθύνη των αρμοδιοτήτων αυτής της πολύ σημαντικήςΑντιπεριφέρειας.
Θα ήθελα να ευχηθώ επίσης στους αγαπητούς συναδέλφους που αναλαμβάνουννα συνεχίσουν την εντολή που πήραμε από το λαό της Δυτικής Μακεδονίας από τις θέσεις ευθύνης που τους ανέθεσε ο Περιφερειάρχης Θ. Καρυπίδης, κάθε επιτυχία  και καλή συνεργασία για τη συνέχιση του δύσκολου και επίπονου έργου. 

Με τιμή
Κώττας Παναγιώτης
Π. Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης – Επιχειρηματικότητας
Εμπορίου - Τουρισμού

Οι dRom στην Κοζάνη

Drom είναι ο δρόμος στη γλώσσα των Ρομά. dRom είναι και το μουσικό όχημα του Θάνου Σταυρίδη με το οποίο ταξιδεύει τα 4 τελευταία χρόνια στα Βαλκάνια κι όχι μόνο.Οι dRom ειναι μια μπάντα που λατρεύει το ταξίδι στο χώρο και τον χρόνο. Αντλεί ήχους κι αρώματα από τις μελωδίες των τσιγγάνων του χθες και τις παντρεύει με τ' αρώματα των Βαλκανίων και τα σύγχρονα μουσικά ρεύματα. Πάνω σε ξέφρενους ρυθμούς αυτοσχεδιάζει με κέφι κι ενέργεια χαράζοντας μια διαδρομή που ξεκινά από την Ήπειρο, περνά από τη Θεσσαλονίκη, τη Σόφια, το Βελιγράδι και φτάνει στο Βουκουρέστι. Μουσικές γνώριμες αλλά και πρωτότυπες συνθέσεις του Θάνου Σταυρίδη από τον πρώτο του προσωπικό δίσκο “με μια βαλίτσα όνειρα”. Στο ταξίδι τους το κλαρίνο, το σαξόφωνο, το ακορντεόν, οι κιθάρες, το μπάσο, τα πλήκτρα και τα τύμπανα ξεσηκώνουν και δαιμονίζουν τα πνεύματα. 
Τους dRom αποτελούν οι:
Θάνος Σταυρίδης: ακορντεόν
Βασίλης Αθανασίου: κλαρίνο, σαξόφωνο
Γιώτης Κιουρτσόγλου: ηλ. μπάσο 
Γιώργος Τζούκας: πλήκτρα, πιάνο
Χρήστος Τάσιος: drums 
Παρασκευή 1 Μαρτίου στις 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Κοζάνης. 

Ορίστηκαν οι νέοι Αντιπεριφερειάρχες !

Τους νέους Αντιπεριφερειάρχες όρισε τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης. 

Συγκεκριμένα ορίζονται:
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών ο κ. Κωνσταντίνος Γέρου.
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ο κ. Σταύρος Γιαννακίδης.
Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού ο κ. Παύλος Τσότσος.
Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού ο κ. Αντώνης Δασκαλόπουλος.
Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου ο κ. Πασχάλης Βάσσος.
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής ο κ. Ηλίας Κάτανας.Η Δυτική Μακεδονία μπροστά στις προκλήσεις του μέλλοντος


Συνάντηση του Περιφερειάρχη με την Παγκόσμια Τράπεζα,για το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της Υπηρεσίας Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα μετάβασης
Συνάντηση με τα μέλη της αντιπροσωπείας της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  στο πλαίσιο του προγράμματος τεχνικής βοήθειας για την διαδικασία μετάβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς ένα νέο οικονομικό και παραγωγικό μοντέλο, πραγματοποίησε στο γραφείο του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.   
Στόχος του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ-SRSP) της ΕΕ είναι να βοηθά τα κράτη μέλη να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν θεσμικές, διοικητικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να χρησιμοποιούν αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα τα ευρωπαϊκά κονδύλια που διατίθενται για τους σκοπούς αυτούς.
Ο Περιφερειάρχης Θ. Καρυπίδης τόνισε χαρακτηριστικά: «Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει αναλάβει μια μεγάλη  ευθύνη όχι μόνο για την περιοχή αλλά για το σύνολο των λιγνιτικών περιφερειών της Ευρώπης, ώστε να μπορέσουμε μέσα από συναντίληψη και συναπόφαση να απαντήσουμε στις προκλήσεις του μέλλοντος που αφορούν στην εποχή πριν και μετά το λιγνίτη». 
Όλα αλλιώς για το Δήμο ΚοζάνηςΑγαπητοί Συνδημότες
Καταρχάς επιτρέψτε μας να σας συστηθούμε

Νέοι στην πλειοψηφία μας άνθρωποι, οι περισσότεροι χωρίς ως τώρα εμπλοκή στα αυτοδιοικητικά, αποφασίσαμε να αντιπαρατεθούμε με το μύθο της απάθειας και να σας ζητήσουμε να μας εμπιστευτείτε, δίνοντάς μας τη δύναμη να τα αλλάξουμε ΟΛΑ! Στόχος μας ένα νέο μοντέλο διοίκησης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των πολιτών και όχι των πελατών, στις ανάγκες του 21ου και όχι του 20ού αιώνα, στις ανάγκες των κατοίκων και των επιχειρήσεων.
Το όνομα του συνδυασμού μας είναι ΟΛΑ ΑΛΛΙΩΣ και αυτό έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε. Με ξεκάθαρο όραμα για τον τόπο μας, τοποθετούμε στο επίκεντρο την πολιτική, με όρους αξιοκρατίας και ανοιχτότητας. Οραματιζόμαστε έναv Δήμο χωρίς ρουσφέτια και κολλητούς, χωρίς κλειστά γραφεία και αποφάσεις κάτω από το τραπέζι. Έναν Δήμο που πρόσβαση στις υπηρεσίες του θα έχει ο κάθε δημότης είτε μένει στο κέντρο της Κοζάνης, είτε στη Μεταμόρφωση, στο Ρύμνιο ή στον Πολύμυλο.
Η περιοχή μας αντιμετωπίζει ήδη τον εφιάλτη της αποβιομηχάνισης. Τα προηγούμενα χρόνια δε δημιουργήθηκε κανένα σοβαρό σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Ο τόπος μας έχει ανάγκη από ένα νέο αφήγημα που θα το χαρακτηρίζει ο ρεαλισμός και η διάθεση για αλλαγή. Ορισμένες από τις βασικές μας προτεραιότητες είναι:
1. Ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα με αιχμή του δόρατος την ίδρυση Γεωργικής Σχολής.
2. Επένδυση στον Ενεργειακό Τουρισμό, αξιοποίηση ιστορικών στοιχείων και σχέσεων της περιοχής όπως τα «Μονοπάτια ανταλλαγής πληθυσμών», επανασχεδιασμός και αξιοποίηση του Κρόκου (περιοχή-προϊόν) και  δημιουργία δικτύου Μουσείων με ναυαρχίδα το Μουσείο της Αιανής.
3. Δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με επαγγελματικά κίνητρα σε startups και νέες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στο Δήμο. Καινοτόμες εφαρμογές για τη βελτίωση της καθημερινότητας του δημότη (Ηλεκτρονικός Δήμος).
4. Δημιουργία χώρων πρασίνου σε κάθε γειτονιά και χωριό και μετατροπή δευτερευόντων δρόμωνσε «χώρους για το παιδί και τους γονείς» χωρίς θόρυβο και ρύπανση αλλά με ασφάλεια, προσβασιμότητα, αναψυχή και κοινωνικοποίηση. Στόχος μας να γίνει η Κοζάνη ο Δήμος της χώρας με τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για το ΠΑΙΔΙ
5. Δήμος φιλικός στους πολίτες και το περιβάλλον. Στοχεύουμε να γίνει η Κοζάνη ο πρώτος Δήμος με μηδενικές εκπομπές ρύπων CO2 και οδοφωτισμό χωρίς κόστος, ενώ ο σταδιακός εξηλεκτρισμός των οχημάτων του Δήμου θα επιτρέψει τη δωρεάν μετακίνηση των δημοτών. 
Την επόμενη μέρα θα μας βρείτε σε κάθε σημείο του δήμου. Εκεί που παρουσιάζονται τα προβλήματα. Στόχος μας είναι να απομακρύνουμε την «υπηρεσιακή» νοοτροπία, με σκοπό, να είμαστε αποτελεσματικοί στη λύση των καθημερινών προβλημάτων, αλλά και μεθοδικοί στη χάραξη του στρατηγικού προγραμματισμού.
Δεν υποσχόμαστε τα πάντα στους πάντες. Η εποχή που περνάμε είναι δύσκολη και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και εύκολες επιλογές. 
ε διεκδικούμε την ψήφο σας με τοπικιστικά κριτήρια. Για εμάς δεν έχει σημασία, αν κάποιος είναι Κοζανίτης, Πόντιος ή Βλάχος. Όλοι είναι πολίτες του Δήμου Κοζάνης και αυτό αρκεί. Δε θα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, εάν μας ψηφίσετε απλώς και μόνο γιατί στο συνδυασμό μας συμμετέχουν φίλοι ή συγγενείς σας. Θέλουμε να πιστέψετε στο όραμα που έχουμε για τον τόπο και να συμμετάσχετε ενεργά σ' αυτό. Για να γίνουμε όλοι εμείς, η αλλαγή που περιμένουμε.
Στην πολιτική θεωρούμε ότι οι ποσοστώσεις δε λύνουν κάποιο πρόβλημα εκπροσώπησης. Θέλουμε να πετύχουμε στο δικό μας συνδυασμό, οι άνδρες και οι γυναίκες να έχουν ακριβώς τον ίδιο αριθμό υποψηφίων. Ίσες ευκαιρίες για όλους! 
Θα παλέψουμε και θα συγκρουστούμε, για να αλλάξουμε νοοτροπίες που μας κρατάνε κολλημένους στο παρελθόν. Ο λόγος μας έχει γωνίες. Αλλά περισσότερο από γωνίες, έχει επιχειρήματα και λύσεις! Δε διστάζουμε να στηρίξουμε τις σωστές πρακτικές και να πούμε ξεκάθαρα -για παράδειγμα – ότι πρέπει να εφαρμόζεται ο αντικαπνιστικός νόμος, όπως άλλωστε και κάθε νόμος. Αλλά την ίδια στιγμή είμαστε δίπλα σε κάθε επιχείρηση που πλήττεται, για να βρούμε τρόπο να κάνουμε τη μετάβαση πιο ομαλή· για να μετατρέψουμε το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα. Για εμάς κάθε επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην περιοχή είναι ένας καθημερινός μαχητής που προσπαθεί να ανταπεξέλθει σε κάθε μορφής δυσκολία. Η αγορά είναι το ζωντανό κύτταρο που δίνει ζωή στην πόλη και στα χωριά. Το ξέρουμε καλά, γιατί είμαστε άνθρωποι της αγοράς.
Πώς θα γίνουν όλα αυτά; Ποιοι θα εργαστούν για την υλοποίησή τους; Στρατηγικός μας στόχος είναι η ενεργοποίηση ΟΛΩΝ των πολιτών και η ανάπτυξη του εθελοντισμού, για να δημιουργήσουμε έναν Δήμο στον οποίο θα θέλουν να έρθουν να ζήσουν κι άλλοι. 
Πολλοί Κοζανίτες ζουν σε άλλες πόλεις της χώρας ή στο εξωτερικό. Στόχος μας η ενεργοποίηση αυτού του ισχυρού δυναμικού, για να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους και να βοηθήσουν τη γενέτειρά τους να προοδεύσει. Το πιο σημαντικό στην κίνησή μας αυτή είναι ότι αποκαθιστούμε τη σχέση των συνδημοτών μας με τον τόπο τους. Τους εντάσσουμε εκ νέου στην καθημερινότητά του. Τους διαβεβαιώνουμε ότι για εμάς είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινής μας εξέλιξης και δημιουργίας!
Σήμερα καλούμε όλες και όλους όσοι φλέγονται από την ίδια αγάπη και αγωνία για το μέλλον του τόπου να συνεισφέρουν με ενδιαφέρουσες υλοποιήσιμες ιδέες για ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Αξίζει να το παλέψουμε όλοι μαζί. Αξίζει να το ονειρευτούμε ΑΛΛΙΩΣ. Αξίζει να προσπαθήσουμε να παραδώσουμε τον τόπο μας καλύτερο στις επόμενες γενιές.
Τέλος, θέλουμε να απευθυνθούμε σε ΕΣΕΝΑ που διάβασες μέχρι τέλους τη διακήρυξή μας και, ενώ αισθάνεσαι ότι βρήκες πολλές από τις σκέψεις σου αποτυπωμένες στις παραπάνω γραμμές, δε μπορείς να βρεις χρόνο από τη δουλειά σου, από την οικογένειά σου ή νομίζεις ότι απλώς “δεν κάνεις εσύ γι’ αυτά”. Σου λέμε, λοιπόν, ότι σε κανέναν από εμάς που παίρνει μέρος σε αυτήν την προσπάθεια δεν του περισσεύει χρόνος. Έρχονται, όμως, στιγμές που το ραντεβού με την ιστορία επιτάσσει να βγούμε μπροστά. Να προτάξουμε το συλλογικό, απέναντι στο ατομικό. Να πάρουμε την ευθύνη στα χέρια μας και να αφήσουμε το στίγμα μας στον τόπο που μας γέννησε. Να αφήσουμε το σημάδι στη ρίζα μας. Στο ραντεβού αυτό πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Να γιατί σε θέλουμε μαζί μας, για να τα ονειρευτούμε και να τα κάνουμε ΟΛΑ ΑΛΛΙΩΣ!
Η Επιτροπή του συνδυασμού ΟΛΑ ΑΛΛΙΩΣ